Ilmoitus työntekijän 6 kuukauden palkasta

Ilmoita työntekijän 6 kuukauden palkat päivärahahakemuksessa, jos työntekijän työtulot ovat viimeisen puolen vuoden aikana kasvaneet vuosituloksi muutettuna 20 prosenttia.

Ilmoita 6 kuukauden palkat

Voit ilmoittaa 6 kuukauden palkat seuraavia työkyvyttömyyteen liittyviä etuuksia varten:

  • sairauspäiväraha
  • osasairauspäiväraha
  • luovutuspäiväraha.

Päivärahat ja kuntoutusraha määräytyvät työntekijän verotuksessa todettujen työtulojen mukaan, jos hakemukseen ei esitetä edeltäviä työtuloja tai esitetyt työtulot eivät ole 20 % suuremmat.

Päiväraha voi perustua myös työntekijän saamaan muuhun etuuteen, esimerkiksi työttömyysturvaan.

Myös työntekijä voi hakea päivärahaa edeltävien työtulojen perusteella. Tällöin työntekijän hakemuksessa pyydetään työnantajan yhteystiedot ja Kela pyytää palkkatiedot työnantajalta. Työntekijä voi pyytää näitä tietoja nykyiseltä tai aiemmalta työnantajalta myös itse. Toimita myös näissä tilanteissa tiedot suoraan Kelaan, ellei työntekijä pyydä toimittamaan tietoja itselleen.

Ilmoita 6 kuukauden palkat yhtäjaksoista poissaoloa edeltävältä ajalta. Jos työntekijä on pois työstä samasta syystä useita eri jaksoja, toimita tulot vain ennen ensimmäistä poissaoloaikaa, koska sairauspäivärahan määrä perustuu samaan määrään myös, jos sama sairaus uusiutuu 30 päivän sisällä.

Lue lisää