Dulkon ja áššiid doaimmaheapmi nuppi beales

Sámegielat áššehasas lea sámi giellalága mielde vuoigatvuohta oažžut Kelas bálvalusa iežas gillii. Kela ordne áššiid doaimmaheapmái dulkka dárbbu mielde. Sáhtát maid addit vuoigatvuođa nuppi olbmui doaimmahit du áššiid Kelas.

Dárbbašatgo dulkka?

Juos dárbbašat dulkoma, de váldde oktavuođa Kelai. Sáhtát doaimmahit áššiid Kela bálvalandoaimmahagain dahje riŋget min telefonbálvalussii. Bálvalanáššedovdi várre dutnje dárbbu mielde áiggi, goas boađát doaimmahit áššiid dahje dulkka áššiid doaimmaheami várás.

Davvisámegielat telefonbálvalus
vu–be dmu 13–15
020 634 2894

Kela-áššiid doaimmaheapmi nuppi beales

Kela-áššiid sáhttá doaimmahit nuppi beales, juos dus lea vuoigadahttinduođaštus, juos leat nuppi olbmo ovddu gohcci dahje leat vuolleahkásaš máná fuolaheaddji.

Áššiid doaimmaheapmi vuoigadahttinduođaštusain

Sáhtát addit nuppi olbmui vuoigatvuođa doaimmahit áššiid du beales. Vuoigatvuođa sáhttá addit ovtta dahje máŋga olbmui.

Sáhtát addit nuppi olbmui vuoigatvuođa doaimmahit Kelas buot du ovdoáššiid. Sáhtát maiddái ráddjet vuoigatvuođa dihto ovdduid dahje áššiid doaimmaheapmái. Vuoigadahttinduođaštus sáhttá leat fámus doaisttážii dahje meroštallojuvvon áigge. Vuoigadahttinduođaštusa sáhttá dahkat nu, ahte deavdá skovi Váldegirji áššiid dikšuma várás Kelas VAL 3sme (pdf). Vuoigadahttinduođaštusa sáhttá čállit maid ieš friija hápmái.

Sáhtát addit vuoigatvuođa maid njálmmálaččat nuppi olbmui, nu ahte son doaimmaha du áššiid. Njálmmálaš vuoigadahttin guoská dábálaččat doaimmaheami, mii dahkkojuvvo oktii.

Ovddu gohccin

Ovddu gohccin don sáhtát doaimmahit Kela-áššiid nuppi beales telefovnnain, bálvalandoaimmahagas ja poastta bokte. Ovddu gohccin ii sáhte doaimmahit nuppi olbmo áššiid Kela neahttabálvalusas dahje rávdnjepoasttain.

Vuolleahkásaš máná beales

Fuolaheaddji sáhttá doaimmahit buot vuollel 15-jahkásaš máná áššiid . Juos mánná lea 15–17-jahkásaš, de son sáhttá doaimmahit áššiid ieš dahje fuolaheaddji sáhttá doaimmahit daid su beales.

Fuolaheaddji ii sáhte doaimmahit iežas vuolleahkásaš máná áššiid fierpmis, muhto son galgá baicce sáddet ohcamušaid poastta mielde dahje buktit bálvalandoaimmahahkii. Fierpmis sáhttá goittotge ohcat sosiáladorvoáššiid (fárren olgoriikii) ja diŋgot mánnái eurohpálaš buohccedikšunkoartta.

Fuolaheaddji sáhttá maid čielggadit iežas vuolleahkásaš máná áššiid riŋgemiin.