Váldde gáiddusoktavuođa

Sámegielat gáiddusbálvalusas oaččut persovnnalaš rávvema ja bagadeami buot áššiin, mat gusket Kela ovdduid. Gáiddusbálvalusas deaivvadat Kela bálvalanáššedovdiin videooktavuođa bokte.

Sáhtát váldit oktavuođa gáiddusbálvalussii iežat dihtoriin, Virtu-bálvalanbáikkis dahje bálvalanbáikkis, man Kela ovttas eará almmolaš organisašuvnnaiguin bajásdoallá.

Gáiddusbálvalus

Sáhtát váldit oktavuođa davvisámegielat gáiddusbálvalussii árgan dmu 9–11 (gitta 7.3. rájes).

Váldde oktavuođa

Davvisámegielat telefon- ja gáiddusbálvalus lea gitta doaisttážii 7.3. rájes. Sáhtát guođđit riŋgenbivdaga čujuhussii saame@kela.fi. Mii riŋget dutnje ruovttoluotta.

Gávnnat bálvalandoaimmahagaid, áššiiddoaimmahanbáikkiid ja Virtu-báikkiid oktavuohtadieđuid ja rabasáiggiid bálvalanbáikki ozuin (suomagillii).

Ná válddát gáiddusoktavuođa Kelai

Juos háliidat geavahit gáiddusbálvalusa iežat rusttegiin, de dalle dárbbašat jierbmetelefovnna, tableahttadihtora dahje dihtora, mas lea

  • mikrofovdna, skájanat dahje bealljebilttut ja videokamera
  • Google Chrome -neahttalohkki (veršuvdna 64 dahje ođđasut)
  • doarvái johtilis govdalinnjáoktavuohta, vai videogovva oidno.

Gáiddusbálvalusa sáhttá dál geavahit maiddái iOS-mobiilageavahanvuogádagain. Dárbbašat Safari-neahttalohkki.

Almmut vigiin rávdnjepoastta bokte Kela teknihkalaš doarjagii, tekninentuki@kela.fi, dahje telefovnnain 020 63 47 748.