Nuoren kuntoutusraha

Nuoren kuntoutusraha on ensisijainen etuus työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden alle 20-vuotiaalle. Hakijalle laaditaan lääketieteellinen arvio opiskelu-, työ- ja toimintakyvystä sekä ammatinvalintamahdollisuuksista. Arvio annetaan lomakkeella Lääkärinlausunto B (SV 7). 

Etuuden maksaminen perustuu hakijan kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS). Lääkärinlausunto B on suunnitelman perustana.

Miltä ajalta nuoren kuntoutusrahaa voi saada

Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan yleensä ammatillisen koulutuksen ajalta. Sen ja tulevan ammatin tulee soveltua hakijan terveydentilalle. Etuutta voi saada myös yleissivistävän koulutuksen tai muun toiminnan, kuten työpajan tai työkokeilun ajalta, kun se on osa hakijan ammatillista suunnitelmaa. Kokonaisuutena suunnitelman tulee varmistaa hakijan ammatillista kuntoutumista sekä edistää hänen työllistymistään

Nuoren kuntoutusrahan myöntämisedellytykset

 1. Hakijan (16-19v) työ- tai opiskelukyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet.

  Ota lausunnossa selkeästi kantaa siihen,

  - onko hakijan työ- tai opiskelukyky olennaisesti heikentynyt
  - soveltuvatko suunniteltu koulutus ja ammatti hakijan terveydentilalle
  - onko hakijalla mahdollisuus sijoittua koko- tai osa-aikaiseen palkkatyöhön tai saada muita ansioita koulutuksen jälkeen.
   
 2. Hakija tarvitsee erityisiä tukitoimia selviytyäkseen opiskelusta tai muusta ammatillisesta kuntoutuksesta.

  - Kuvaa lausunnossa hakijan tarvitsemat tukitoimet, jotka liittyvät hakijan fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn sekä ammatilliseen kuntoutukseen.
   
 3. Hakijan kuntoutus perustuu kotikunnassa laadittuun henkilökohtaiseen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelmaan (KHOPS):

  - Suunnitelma laaditaan lääketieteellisen arvion eli B-lausunnon pohjalta.
  - Hakija itse ja huoltajat (alle 18-vuotiaan) osallistuvat suunnitelman tekemiseen.
  - Kuntaa voi edustaa esim. opetustoimi, sosiaali- tai terveydenhuolto.
  - Hakijalle on nimettynä vastuuhenkilö kotikunnasta suunnitelman ajalle.

  Suunnitelman pohjana kannattaa käyttää Kelan lomaketta KU 110 (www.kela.fi/lomakkeet).

Lue lisää