Perhe-etuudet adoptiovanhemmille

Äitiysavustus alle 18-vuotiaasta

Saat äitiysavustuksen, jos adoptiolapsesi on alle 18-vuotias. Voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman.

Jos adoptoit kerralla useamman lapsen, avustusten määrä kasvaa. Jos adoptoit esim. 2 lasta, saat 3 avustusta. Edellytyksenä äitiysavustukselle on, että olet oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan ja että adoptiopalvelun antaja on nimennyt lapsen hoitoosi.

Hae äitiysavustusta 2 kuukauden kuluessa siitä, kun sait lapsen hoitoosi. Avustuksen voit hakea jo siinä vaiheessa, kun lapsi on nimetty sijoitettavaksi hoitoosi.

Vanhempainraha

Adoptiovanhemmalle voidaan maksaa vanhempainrahaa.

Adoptioäidille tai -isälle ei makseta vanhempainrahaa samalta ajalta, paitsi jos adoptoitte useamman lapsen samaan aikaan tai pidätte molemmat osittaista vanhempainvapaata.

Lapsi otettu hoitoon ennen 1.4.2019

Vanhempainrahan saaminen edellyttää, että adoptoitu lapsi on alle 7-vuotias ja hoidat lasta.  Vanhempainvapaan aikana ei siis voi opiskella päätoimisesti tai työskennellä. Työskentely sunnuntaisin ja arkipyhinä on kuitenkin sallittua, sillä vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Lisäksi edellytyksenä on, että olet asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen kuin olet saanut lapsen hoitoosi.

Vanhempainrahaa maksetaan siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi. Sitä maksetaan adoptiovanhemmille normaalia pidempään eli n. 8–9 kuukautta. Saat vanhempainrahaa aina vähintään 200 arkipäivältä tai kunnes lapsen syntymästä on kulunut 234 arkipäivää.

Lapsi otettu hoitoon 1.4.2019 tai myöhemmin

Vanhempainrahan saaminen ei edellytä ansiotyöstä poissaoloa, vaan vanhempainvapaan aikana voi opiskella päätoimisesti tai työskennellä. Vanhempainraha maksetaan tällöin vähimmäismääräisenä. Edellytyksenä on, että olet asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen kuin olet saanut lapsen hoitoosi. Vanhempainrahaa maksetaan siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi. Sitä maksetaan adoptiovanhemmille normaalia pidempään eli noin 10 kuukautta. Saat vanhempainrahaa aina enintään 233 arkipäivältä siitä päivästä lähtien, kun olet saanut lapsen hoitoosi.

Jos äiti on adoptoinut lapsen yksin eikä hänellä ole vanhempainrahakauden päättyessä puolisoa, jolla olisi oikeus isyysrahaan, hän voi saada vanhempainrahaa 54 arkipäivää pidempään.

Hae vanhempainrahaa kuten hakuohjeissa on neuvottu, mutta liitä mukaan todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta (SV 94). Adoptiovanhemmilla hakuaika on poikkeuksellisesti 2 kuukautta takautuvasti siitä, kun lapsi on otettu hoitoon.

Isyysraha adoptioisälle

Voit hakea Kelasta isyysrahaa ja pitää isyysvapaata samoin ehdoin kuin biologiset isät. Isyysrahaa voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi. Voit itse päättää, aloitatko isyysvapaan heti lapsen hoitoonottopäivästä vai pidätkö isyysvapaan vasta myöhemmin. Adoptioisän oikeus isyysrahaan päättyy, kun adoptiolapsen hoitoon ottamisesta on kulunut 2 vuotta.

Lapsilisä

Adoptiovanhemmat saavat lapsilisää samoin kuin biologiset vanhemmat. Lapsilisä voidaan myöntää, kun lapsi on saanut henkilötunnuksen. Lapsilisää maksetaan lapsen hoitoon ottamisesta lukien.

Lastenhoidon tuet

Adoptiovanhemmilla on oikeus pitää hoitovapaata ja saada tältä ajalta kotihoidon tukea. Kotihoidon tuki on adoptiovanhemmille joustavampi kuin muille. Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan, kunnes vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Yksityisen hoidon tukea voi saada adoptioperhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Adoptiovanhemmat voivat myös saada alle 3-vuotiaasta adoptiolapsesta joustavaa hoitorahaa, kun he tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa.

Adoptiovanhempi voi myös saada joustavaa ja osittaista hoitorahaa 1.-2.-luokkalaisesta lapsesta, kun adoptiovanhempi tekee lapsen hoidon vuoksi enintään 30-tuntista työviikkoa.

Elatustuki

Jos adoptoit lapsen ilman puolisoa, voit saada Kelasta elatustukea.

Sateenkaariperheiden adoptiotilanteet

Kohdasta Sateenkaariperheen etuudet voit lukea sateenkaariperheiden sisäisestä ja ulkoisesta adoptiosta.