Perhe-etuudet adoptiovanhemmille

Äitiysavustus alle 18-vuotiaasta

Saat äitiysavustuksen, jos adoptiolapsesi on alle 18-vuotias. Voit valita äitiyspakkauksen tai 170 euron verottoman rahasumman.

Jos adoptoit kerralla useamman lapsen, avustusten määrä kasvaa. Jos adoptoit esim. 2 lasta, saat 3 avustusta. Edellytyksenä äitiysavustukselle on, että kuulut Suomen sosiaaliturvaan ja että adoptiopalvelun antaja on nimennyt lapsen hoitoosi.

Hae äitiysavustusta 2 kuukauden kuluessa siitä, kun sait lapsen hoitoosi. Avustuksen voit hakea jo siinä vaiheessa, kun lapsi on nimetty sijoitettavaksi hoitoosi.

Vanhempainraha alle 7-vuotiaasta lapsesta

Adoptiovanhemmalle voidaan maksaa vanhempainrahaa, kun lapsi on hoitoonottamishetkellä alle 7-vuotias.

Adoptioäidille tai -isälle ei makseta vanhempainrahaa samalta ajalta, paitsi jos adoptoitte useamman lapsen samaan aikaan tai pidätte molemmat osittaista vanhempainvapaata.

Vanhempainrahan saaminen edellyttää, että hoidat lasta. Vanhempainvapaan aikana ei siis voi opiskella päätoimisesti tai työskennellä. Työskentely sunnuntaisin ja arkipyhinä on kuitenkin sallittua, sillä vanhempainrahaa maksetaan vain arkipäiviltä. Lisäksi edellytyksenä on, että olet asunut Suomessa vähintään 180 päivää juuri ennen kuin olet saanut lapsen hoitoosi.

Vanhempainrahaa maksetaan siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi. Sitä maksetaan adoptiovanhemmille normaalia pidempään eli n. 8–9 kuukautta. Saat vanhempainrahaa aina vähintään 200 arkipäivältä tai kunnes lapsen syntymästä on kulunut 234 arkipäivää.

Hae vanhempainrahaa kuten hakuohjeissa on neuvottu, mutta liitä mukaan todistus adoptiolapsen nimeämisestä tai hoitoon ottamisesta (SV 94). Adoptiovanhemmilla hakuaika on poikkeuksellisesti 2 kuukautta takautuvasti siitä, kun lapsi on otettu hoitoon.

Isyysraha adoptioisälle

Voit hakea Kelasta isyysrahaa ja pitää isyysvapaata samoin ehdoin kuin biologiset isät. Isyysrahaa voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun saat adoptiolapsen hoitoosi. Voit itse päättää, aloitatko isyysvapaan heti lapsen hoitoonottopäivästä vai pidätkö isyysvapaan vasta myöhemmin.

Lapsilisä

Adoptiovanhemmat saavat lapsilisää samoin kuin biologiset vanhemmat. Lapsilisä voidaan myöntää, kun lapsi on saanut henkilötunnuksen. Lapsilisää maksetaan lapsen hoitoon ottamisesta lukien.

Lastenhoidon tuet

Adoptiovanhemmilla on oikeus pitää hoitovapaata ja saada tältä ajalta kotihoidon tukea. Kotihoidon tuki on adoptiovanhemmille joustavampi kuin muille. Adoptiovanhemmat voivat saada kotihoidon tukea myös yli 3-vuotiaasta lapsesta. Sitä maksetaan, kunnes vanhempainrahan alkamisesta on kulunut 2 vuotta tai lapsi aloittaa koulun.

Yksityisen hoidon tukea voi saada adoptioperhe, jonka alle kouluikäistä lasta hoitaa perheen palkkaama hoitaja tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Adoptiovanhemmat voivat myös saada alle 3-vuotiaasta adoptiolapsesta joustavaa hoitorahaa, kun he tekevät enintään 30-tuntista työviikkoa.

Adoptiovanhempi voi myös saada joustavaa ja osittaista hoitorahaa 1.-2.-luokkalaisesta lapsesta, kun adoptiovanhempi tekee lapsen hoidon vuoksi enintään 30-tuntista työviikkoa.

Elatustuki

Jos adoptoit lapsen ilman puolisoa, voit saada Kelasta elatustukea.

Sateenkaariperheiden adoptiotilanteet

Kohdasta Sateenkaariperheen etuudet voit lukea sateenkaariperheiden sisäisestä ja ulkoisesta adoptiosta.