Kuntoutuskurssi traumaattisen aivovamman saaneelle aikuiselle ja nuorelle

Kuntoutuskurssi soveltuu sinulle, jos

  • sinulla on diagnosoitu traumaattinen aivovamma, jonka vuoksi tarvitset moniammatillista kurssimuotoista kuntoutusta
  • sinulla on selvillä mahdolliset vakuutusyhtiön korvaamat kuntoutukset tai vakuutusyhtiön viivästymistodistus
  • sinulla on riittävästi itsenäistä toimintakykyä, että kykenet liikkumaan palveluntuottajan tiloissa ilman jatkuvaa avustamista ja osallistumaan ryhmämuotoiseen kuntoutukseen.

Huomioitavaa: Traumaattisen aivovamman saaneiden aikuisten ja nuorten kuntoutuskurssille ei järjestetä vieraan kielen tulkkausta.

Kuntoutusta järjestetään seuraaville kohderyhmille:

  • 16–27 vuotiaat nuoret aikuiset
  • yli 27 vuotiaat aikuiset.

Kurssin tavoite

Kurssin tavoitteena on, että saat tukea ja ohjausta elämäntilanteeseesi ja arjessa selviytymiseen. Kurssilla pyritään lisäämään voimavarojasi ja valmiuksiasi niin, että pystyisit monipuolisesti osallistumaan toimintoihin omassa elinympäristössäsi ja yhteiskunnassa.

Kurssin sisältö ja toteutus

Kuntoutus toteutetaan ryhmäkuntoutuksena, ja siinä otetaan huomioon jokaisen asiakkaan yksilöllinen kuntoutustarve ja -tavoite.

Kurssi sisältää muun muassa ryhmäkeskusteluja ja pienryhmätyöskentelyä, monipuolista tekemistä sekä yksilöllisiä haastatteluja, tapaamisia ja keskusteluja kuntoutusasiantuntijoiden kanssa.

Kuntoutus järjestetään palveluntuottajan toimipisteessä. Kurssi kestää 10 vuorokautta, ja se toteutetaan kahdessa jaksossa. Voit yöpyä kuntoutuspaikassa tai käydä kuntoutuksessa päivittäin kotoa käsin.  Aikuinen omainen tai läheinen voi osallistua kuntoutukseen kanssasi 2 vuorokautta kurssin aloitusjakson lopussa.

 

Kurssin toteuttava henkilöstö

Kurssin toteuttavat seuraavat asiantuntijat:

  • neurologian erikoislääkäri
  • neuropsykologi
  • sosiaalityöntekijä, sosionomi, kuntoutuksen ohjaaja tai yhteiskuntatieteiden maisteri (pääaine kuntoutustiede)
  • toimintaterapeutti.

Lisäksi kuntoutuksessa on mukana muuta ammattihenkilöstöä ja avustavaa henkilöstöä yksilöllisen tarpeesi mukaan.

Kurssille hakeminen

Näin haet kurssille

Lue lisää