Näin haet äitiysrahaa

Vanhempainpäivärahat uudistuvat – oletko oikealla sivulla?

Tämä sivu koskee perhettäsi, jos

 • lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022
 • adoptiolapsi otetaan hoitoon 30.7.2022 tai sitä ennen.

Tutustu vanhempainpäivärahoihin, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen.

 

 1. Hae äitiysrahaa OmaKelassa.
 2. Ilmoita asiointipalvelun hakemuksessa lapsen laskettu syntymäaika. Hakemus näyttää äitiysrahan ajankohdan niin, että se alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos haluat hakea varhennettua äitiysrahaa, ilmoita hakemukseen äitiysvapaasi aloittamispäivä, joka voi olla 31–50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. 
 3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne OmaKelassa. Liitä hakemukseesi:
  • Raskaustodistus, josta selviää, että raskaus on kestänyt 154 päivää ja että olet käynyt terveystarkastuksessa ennen 5. raskauskuukautta. Saat todistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta.
  • Jos olet toimittanut raskaustodistuksen jo äitiysavustushakemusta varten, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

 4. Äitiysrahan määrä perustuu tuloihisi. Huomioi seuraavat:
  • Päivärahasi määräytyy vuositulon perusteella. Tällöin Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Lue lisää vuositulosta. Jos kuitenkin olet saanut saman raskauden perusteella erityisäitiysrahaa, perustuu myös äitiysraha samoihin tuloihin kuin erityisäitiysraha.

   Hae äitiysrahaa OmaKelassa

   Lähetä hakemus ja liitteet verkossa. Kirjaudu OmaKelaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

   Hae etuutta
  • Jos työnantajasi maksaa palkkaa äitiysvapaasi ajalta, ilmoita hakemuksessa, miltä ajalta saat palkan. Äitiysraha maksetaan siltä ajalta työnantajallesi, kun työnantajasi maksaa sinulle palkkaa. Työnantajan tulee tällöin toimittaa oma hakemus.

  • Jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on 3 vuotta ja haet päivärahaa samojen tulojen perusteella kuin viimeksi, sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä hakemuksessa. Tieto näkyy Kelassa automaattisesti, kun hakemustasi käsitellään.

 5. Voit hakea samalla kertaa myös äitiysavustuksen, vanhempainrahan ja lapsilisän.
 6. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi jo ratkaistu, paljonko etuutta saat sekä maksupäivät. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä. Saat kotiisi postitse myös kirjallisen päätöksen.

Toinen vaihtoehto on, että täytät ja tulostat lomakkeen Äidin vanhempainetuushakemus SV 9 (pdf). Postita hakemus ja liitteet osoitteeseen Kela, PL 10, 00056 KELA.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen heti, kun olet saanut raskaustodistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta. Hae etuutta viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa.

Muista ilmoittaa työnantajalle vapaastasi ja sen pituudesta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista. Kysy työnantajaltasi, miten ilmoitus pitää tehdä.

Päätöksen saaminen

Jos hakemasi äitiysrahakausi alkaa 1.1.2020 tai myöhemmin, saat päätöksen aikaisintaan äitiysrahakauden alkamista edeltävän kuukauden aikana, kun vuositulon määrä on tiedossa.

Jos äitiysvapaa on osittain tai kokonaan palkallista, Kela voi antaa päätöksen äitiysrahasta vasta kun työnantaja on hakenut äitiysrahan palkalliselta ajalta. Työnantaja ei usein voi antaa tietoja äitiysvapaan palkan määrästä etukäteen, vaan vasta sen jälkeen, kun vapaasi aikainen palkka on maksettu. Tämä tarkoittaa, että olet voinut jäädä äitiysvapaalle, ennen kuin saat Kelasta äitiysrahapäätöksen. Työnantajasi voi hakea äitiysrahaa ilmoittamalla tiedot äitiysvapaan palkasta työnantajien asiointipalvelussa tai lomakkeella (Y 17). Työnantaja voi hakea Kelan etuuksia myös tulorekisterin kautta, jos palkkaohjelmassa on siihen valmius. Tämä edellyttää lisäksi, että työnantaja on antanut suostumuksen sähköiseen päätökseen.

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteiden muutoksista, kuten työhön menosta ja opiskelusta, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein.

Lue lisää