Näin haet äitiysrahaa

 
 1. Hae äitiysrahaa verkossa. Asiointipalveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Äitiysrahahakemus löytyy kohdasta Hakemukset ja ilmoitukset > Vanhempainpäiväraha.
 2. Ilmoita asiointipalvelun hakemuksessa lapsen laskettu syntymäaika. Hakemus näyttää äitiysrahan ajankohdan niin, että se alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Jos haluat hakea varhennettua äitiysrahaa, ilmoita hakemukseen äitiysvapaasi aloittamispäivä, joka voi olla 31–50 arkipäivää ennen laskettua aikaa. 
 3. Kuvaa tai skannaa liitteet ja lähetä ne verkossa. Liitä hakemukseesi:
  • Raskaustodistus, josta selviää, että raskaus on kestänyt 154 päivää ja että olet käynyt terveystarkastuksessa ennen 5. raskauskuukautta. Saat todistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta.
  • Jos olet toimittanut raskaustodistuksen jo äitiysavustushakemusta varten, sitä ei tarvitse toimittaa uudelleen.

   Hae äitiysrahaa nopeasti verkossa

   Lähetä hakemus ja liitteet helposti asiointipalvelun kautta. Selkeä puhelimella otettu kuva käy liitteeksi.

   Lähetä hakemus
 4. Äitiysrahan määrä perustuu tuloihisi. Huomioi seuraavat:
  • Kun teet hakemuksen asiointipalvelussa, näet verotietojen mukaisen työtulosi määrän. Saat myös tiedon siitä, minkä suuruinen vuositulon tulisi olla, jotta se olisi 20 % suurempi kuin verotuksen mukainen työtulo. Jos haet päivärahaa edeltävien 6 kuukauden tulojen mukaan, työnantajasi voi ilmoittaa palkkatiedot työnantajien asiointipalvelussa tai lomakkeella (Y 17). Kela tutkii 6 kuukauden tulotiedot tulorekisteristä, jos niitä ei ole esitetty hakemuksen liitteenä tai ne on esitetty vain osalta aikaa. Jos tulorekisterin tiedot eivät ole riittävät, Kela kysyy lisätiedot suoraan työnantajalta.
  • Jos työnantajasi maksaa palkkaa äitiysvapaasi ajalta, ilmoita hakemuksessa, miltä ajalta saat palkan. Äitiysraha maksetaan siltä ajalta työnantajallesi, kun työnantajasi maksaa sinulle palkkaa.
  • Jos uuden lapsen laskettu aika on ennen kuin edellinen lapsi on 3 vuotta ja haet päivärahaa samojen työtulojen perusteella kuin viimeksi, sinun ei tarvitse ilmoittaa sitä hakemuksessa. Tieto näkyy Kelassa automaattisesti, kun hakemustasi käsitellään.
 5. Voit hakea samalla kertaa myös äitiysavustuksen, vanhempainrahan ja lapsilisän.
 6. Asiointipalvelusta näet, onko hakemuksesi jo ratkaistu, paljonko etuutta saat sekä maksupäivät. Palvelussa näet myös muistutukset mahdollisesti puuttuvista liitteistä.

Vaihtoehtoisesti voit täyttää ja tulostaa Äidin vanhempainetuushakemuksen (SV 9) ja postittaa sen liitteineen Kelaan.

Hakuaika

Voit tehdä hakemuksen heti, kun olet saanut raskaustodistuksen lääkäriltäsi tai neuvolasta. Hae etuutta viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa.

Muista ilmoittaa työnantajalle vapaastasi ja sen pituudesta 2 kuukautta ennen vapaan aloittamista. Kysy työnantajaltasi, miten ilmoitus pitää tehdä.

Päätöksen saaminen

Jos haet äitiysrahaa 6 kuukauden tuloilla tai saat äitiysvapaasi ajalta palkkaa, Kela tarvitsee palkkatiedot työnantajaltasi voidakseen ratkaista hakemuksesi. Työnantaja ei usein voi antaa tietoja äitiysvapaan palkan määrästä etukäteen, vaan vasta sen jälkeen kun vapaasi aikainen palkka on maksettu. Tämä tarkoittaa, että olet voinut jäädä äitiysvapaalle, ennen kuin saat Kelasta äitiysrahapäätöksen. Työnantajasi voi ilmoittaa 6 kuukauden palkkatiedot sekä tiedot äitiysvapaan palkasta työnantajien asiointipalvelussa, tulorekisterissä tai lomakkeella (Y 17).

Ilmoita muutoksista

Muista ilmoittaa Kelaan olosuhteiden muutoksista, kuten työhön menosta ja opiskelusta, jotta etuus voidaan maksaa sinulle oikein.

Lue lisää