Äitiysraha

Äitiysvapaa alkaa ennen lapsen laskettua syntymäaikaa. Äitiysvapaalle voi jäädä 30−50 arkipäivää eli noin 5−8 viikkoa ennen laskettua aikaa. Saat itse valita, milloin aloitat äitiysvapaasi.

Äitiysvapaan ajalta äitiysrahaa

Kun äitiysvapaasi alkaa, saat Kelasta äitiysrahaa. Äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä eli noin 4 kuukautta. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin pois lukien arkipyhät.

Ilmoita työnantajalle äitiysvapaastasi viimeistään 2 kk ennen vapaan alkua. Selvitä, maksaako työnantajasi palkkaa äitiysvapaan ajalta. Tarvitset tiedon äitiysrahahakemukseen.  Hae äitiysraha viimeistään 2 kk ennen laskettua aikaa. Jos saat äitiysvapaan ajalta palkkaa, Kela maksaa äitiysrahan siltä ajalta työnantajallesi.

Oikeus äitiysrahaan

Sinulla on oikeus äitiysrahaan, kun raskautesi on kestänyt 154 päivää. Ehtona on, että olet ollut oikeutettu Suomen sosiaaliturvaan vähintään 180 päivää juuri ennen laskettua aikaa. Mukaan voidaan laskea myös vakuutusaikaa toisessa EU- tai Eta-maassa, Sveitsissä tai Israelissa. Jos muutat Suomeen ulkomailta, lue lisää osiosta Muutto Suomeen.

Koska äitiysvapaalle?

Laskurilla lasket helposti, koska äitiysvapaasi alkaa ja loppuu. Tarvitset tiedon, kun haet äitiysrahaa.

Laskuriin

Jos lapsi syntyy ennenaikaisesti, saat äitiysrahaa heti syntymää seuraavasta arkipäivästä alkaen. Äitiysrahaa maksetaan normaalisti noin 4 kk. Äitiysrahan jälkeen maksettavaa vanhempainrahaa taas maksetaan tällöin normaalia pidempään.

Jos raskaus keskeytetään, äidillä on oikeus äitiysrahaan, jos raskaus on jatkunut yli 154 päivää (22 raskausviikkoa).

Äidin sairastuminen

Jos sairastut etkä siksi pysty hoitamaan lasta, äitiysraha voidaan tietyissä tapauksissa maksaa isälle vanhempainrahana. Isä voi saada tuen vasta sairauden omavastuuajan jälkeen (yleensä sairastumispäivä ja 9 seuraavaa arkipäivää). Isälle maksettu vanhempainraha ei vähennä äitiysrahan jälkeisiä vanhempainrahapäiviä. Isä saa vanhempainrahan omien tulojensa perusteella.

Opiskelu ja työskentely äitiysvapaan aikana

Voit työskennellä äitiysvapaasi aikana ja saada Kelasta äitiysrahaa. Työskentelypäiviltä äitiysrahaa maksetaan vähimmäismäärä eli 29,05 e/pv. Työskentely sunnuntaisin tai arkipyhinä ei vaikuta äitiysrahaan, sillä äitiysrahaa maksetaan vain arkipäiviltä (ma–la).

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi

  • kotona tehtävä etätyö sekä päivystys- ja varallaoloaika
  • työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä
  • maa- tai metsätaloustyö
  • itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen (kun se liittyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio)
  • omaishoitajan tai perhehoitajan työ.

Jos opiskelet päätoimisesti ja saat opintotukea, sinulle maksetaan opintotuen lisäksi äitiysrahaa vähimmäismäärä (29,05 e/pv). Jos et nosta opintotukea etkä työskentele, äitiysraha maksetaan täysimääräisenä.

Jos menet töihin tai aloitat opiskelun, ilmoita siitä heti Kelaan. Näin sinulle maksetaan oikein äitiysrahaa ja vältyt takaisinperinnältä. Ilmoita työpäivät Kelan verkkopalvelussa tai soita lapsiperheiden palvelunumeroon. Palkkatietoja, työskentelyä sunnuntaisin tai arkipyhinä ei tarvitse ilmoittaa Kelaan.

Jos saat varhennettua äitiysrahaa, et voi työskennellä lainkaan (paitsi sunnuntaisin ja arkipyhinä, koska siltä päivältä tukea ei makseta) etkä opiskella päätoimisesti.

Työskentely palkallisen äitiysvapaan aikana

Jos teet töitä äitiysvapaan ajalta palkkaa maksavalle työnantajallesi, saat päivärahan työpäivien ajalta vähimmäismääräisenä (29,05 e/pv). Jos teet töitä muulle työnantajalle, päiväraha maksetaan vähimmäismääräisenä sille työnantajalle, joka maksaa sinulle äitiysvapaan ajalta palkkaa.

Sinulla voi olla myös kaksi työnantajaa, jotka maksavat äitiysvapaan palkkaa. Jos teet töitä toiselle niistä, äitiysraha maksetaan vähimmäismääräisenä sille työnantajalle, jolle et tehnyt töitä.

Äitiysvapaan jälkeen

Äitiysvapaan jälkeen voit jäädä vanhempainvapaalle ja saada vanhempainrahaa. Vanhempainvapaalle voi jäädä myös isä tai voitte jakaa vapaan.

Vanhempainvapaan jälkeen voit jäädä hoitovapaalle ja saada kotihoidon tukea. Voit myös palata töihin osa-aikaisesti ja saada joustavaa hoitorahaa.

Lue lisää