Aivohalvauksen sairastaneiden moniammatillisen yksilöllisen osittaisen etäkuntoutuksen kehittäminen (AIMO -hanke)

Toteuttaja

Vetrea

Tavoite

Hankkeen tavoitteena on kehittää laitos- ja etäkuntoutusta yhdistävä malli eli osittaisen etäkuntoutuksen malli aivohalvauspotilaiden yksilölliseen moniammatilliseen kuntoutukseen. Hankkeen alatavoitteita ovat: 1) etäkuntoutukseen soveltuvien aivohalvauksen sairastaneiden määrittely ja menetelmän hyväksyttävyyden ja vaikuttavuuden selvittäminen; 2) osittaisen etäkuntoutuksen ja perinteisen laitoskuntoutuksen kustannusten vertailu Kelan näkökulmasta sekä 3) osittaisen etäkuntoutuksen palvelumallin määritys ja prosessikuvaus.

Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa etäkuntoutusmenetelmän soveltuvuudesta ja vaikuttavuudesta aivohalvauksen sairastaneiden kuntoutukseen ja asiakaslähtöisesti kokemusperäistä tietoa menetelmän käyttökelpoisuudesta ja hyväksyttävyydestä.

Osittaisen etäkuntoutuksen ja perinteisen laitoskuntoutuksen kustannusten kustannusten vertailua varten kirjataan ylös kaikki etäkuntoutuksen toteutukseen käytetty aika ja muut resurssit.

Osittaisen etäkuntoutuksen palvelumallin määritys ja prosessikuvaus mahdollistaa mallin jalkauttamisen muihin kuntoutuslaitoksiin ja osaksi Kelan kuntoutuspalveluita. Määrityksessä kuvataan osittaiseen etäkuntoutukseen osallistuvien aivohalvauksen sairastaneiden sisäänottokriteerit, kuntoutuksen tarkka sisältö ja siihen tarvittavat henkilöresurssit, sekä ehdotukset Kelan palvelukuvauksiksi. Prosessikuvauksessa laaditaan vuokaavio osittaisen etäkuntoutuksen vaiheista.

Mitä hankkeesta saadaan?

Etäkuntoutusmalli aivohalvauksen sairastaneiden yksilölliseen moniammatilliseen kuntoutukseen sekä AVH –kursseille.

Kohderyhmä

AVH:n sairastaneet

Kesto

1.1.2017 - 31.3.2019

Yhteystiedot

Sari Pasanen, palveluesimies,  sari.pasanen(at)vetrea.fi