Lisätietoa semaglutidin (Ozempic) korvaamisesta

Apteekkitiedote 3/2019

Inkretiinimimeetteihin kuuluva semaglutidi (Ozempic) on tullut 1.1.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattavaksi korvausoikeudella 346.

Kelan saamien yhteydenottojen mukaan asiakkaat, joilla on ennestään inkretiinimimeettien erityiskorvausoikeus 285, mutta ei peruskorvausoikeutta 346, tiedustelevat apteekeista neuvoa korvauksen saamiseksi semaglutidista. Kela voi myöntää näille asiakkaille korvausoikeuden 346 saatuaan tiedon, että asiakas siirtyy käyttämään semaglutidia.

Kun apteekkiin saapuu asiakas, jolla on erityiskorvausoikeus 285 ja lääkemääräys semaglutidivalmisteesta, apteekki voi joko

  • soittaa apteekin tilityksiä käsittelevään Kelan palvelupisteeseen ja kertoa asiakkaan ja lääkemääräyksen tiedot, jolloin asiakkaan oikeus semaglutidin peruskorvaukseen voidaan yleensä varmistaa jo puhelun yhteydessä, tai
  • toimittaa semaglutidivalmisteen ilman korvausta ja ohjata asiakkaan hakemaan semaglutidiostosta korvausta Kelasta. Kela myöntää korvausoikeuden 346 näissä tapauksissa lääkkeen ostopäivästä lukien (kuitenkin aikaisintaan 1.1.2019 alkaen).

Asiakas, jolla on voimassa oleva korvausoikeus 285, voi semaglutidilääkemääräyksen saatuaan ottaa yhteyttä Kelaan myös itse saadakseen korvausoikeuden 346 jo ennen lääkkeen hankkimista.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä