Glargininsuliinivalmiste Toujeo (Sanofi-Aventis) perus- ja erityiskorvattavaksi ilman rajoitusta 1.3.2019 alkaen

Apteekkitiedote 7/2019

Glargininsuliinia 300 U/ml sisältävä Toujeo (Sanofi-Aventis) -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2019 alkaen peruskorvattava ja erityiskorvattava sairaudessa diabetes, insuliinihoito.

Apteekki voi 1.3.2019 alkaen toimittaa kyseisen lääkevalmisteen erityiskorvattuna, kun asiakkaalla on erityiskorvausoikeus 103.

Markkinoilla on edelleen rajoitetusti korvattavia Toujeo-rinnakkaisjakeluvalmisteita, jotka voi toimittaa korvattuna, kun asiakkaalla on korvausoikeus 382 tai 177.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä