Erenumabi (Aimovig) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.4.2019 alkaen

Apteekkitiedote 9/2019

Erenumabia sisältävä Aimovig-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.4.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • migreenin estohoidossa aikuispotilaille, joilla esiintyy vähintään 8 migreenipäivää kuukaudessa ja joille on kokeiltu migreenin estohoitoon vähintään kahta muuta lääkevalmistetta, eivätkä nämä saa aikaan riittävää vastetta, ovat vasta-aiheisia tai eivät ole siedettyjä.

Hoidon teho arvioidaan ensimmäisen kerran 12 viikon hoitokokeilun jälkeen ja uudelleen aina vähintään kerran vuodessa hoidon aloittamisen jälkeen, jolloin arvioidaan myös tarve jatkohoidolle. Hoidon jatkamisen kannalta riittävänä hoitovasteena voidaan pitää sitä, että potilaan migreenipäivien esiintyminen kuukaudessa vähenee vähintään 50 % lähtötilanteeseen verrattuna.

Apteekki voi 1.4.2019 alkaen toimittaa Aimovig-lääkevalmisteen korvattuna, kun asiakkaalla on rajoitettu peruskorvausoikeus 3007.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä