Erityiskorvausoikeus rytmihäiriöiden lääkkeisiin yleistyy  ̶  uusien korvausoikeuksien määrä kasvoi yli 40 %

Yleistymistä selittävät todennäköisesti uudet eteisvärinän hoitoon käytettävät lääkkeet.

Erityiskorvausoikeus kroonisten sydämen rytmihäiriöiden lääkkeisiin on viime vuosina yleistynyt. Niiden vuoksi myönnettiin vuonna 2018 lähes 31 100 alempaa erityiskorvausoikeutta, mikä oli lähes 9 300 (43 %) enemmän kuin edellisvuonna.

Todennäköinen syy yleistymiseen on se, että sydämen eteisvärinän hoitoon on tullut uusia hyytymisenestolääkkeitä. Näiden lääkkeiden erityiskorvattavuus on rajoitettu koskemaan tiettyä sairauden muotoa tai vaikeusastetta. On todennäköistä, että arvioidessaan asiakkaan oikeutta hyytymisenestolääkkeen erityiskorvaukseen Kela on myöntänyt tälle erityiskorvausoikeuden myös kroonisten sydämen rytmihäiriöiden lääkkeisiin, jos asiakkaalla on todettu eteisvärinä eikä hänellä ole ollut entuudestaan rytmihäiriölääkkeiden erityiskorvausoikeutta.

Yleisin pitkäaikaissairaus on edelleen verenpainetauti

Pitkäaikaissairauksiin liittyviä lääkkeiden erityiskorvausoikeuksia oli vuoden 2018 lopussa voimassa noin 2,4 miljoonaa kappaletta.

Yleisin sairaus oli krooninen verenpainetauti, jonka lääkkeiden erityiskorvausoikeus oli 414 000 henkilöllä. Määrä väheni edellisvuodesta lähes 14 000 henkilöllä (-3 %), ja huippuvuodesta 2008 se on vähentynyt yli 95 000 henkilöllä (-19 %).

Toiseksi yleisin sairaus oli diabetes, jonka vuoksi voimassa oli 347 000 ylempää erityiskorvausoikeutta ja saman verran alempia erityiskorvausoikeuksia. Diabeteksen ylemmän erityiskorvausoikeuden haltijoita oli 10 500 (3 %) enemmän kuin edellisvuoden lopussa.

Kolmanneksi yleisin sairaus oli krooninen keuhkoastma ja sitä läheisesti muistuttavat krooniset obstruktiiviset keuhkosairaudet, joihin liittyvä erityiskorvausoikeus oli 269 000 henkilöllä (kasvua 2 %).

Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabeteksen vuoksi

Vuonna 2018 diabeteksen vuoksi myönnettiin 22 500 alempaa erityiskorvausoikeutta ja 22 500 ylempää erityiskorvausoikeutta. Näiden korvausoikeuksien myöntämisperusteet ovat samat, ja lähtökohtaisesti samalla kertaa myönnetään molemmat oikeudet.

Astman vuoksi alkoi 14 200 uutta erityiskorvausoikeutta, kuten edellisvuonnakin.

Kela maksaa erityiskorvausta vaikean ja pitkäaikaisen sairauden lääkehoitoon. Alempi erityiskorvaus on 65 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Ylempi erityiskorvaus on 100 % lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. Korvausta maksetaan 50 euron alkuomavastuun täyttymisen jälkeen.

Lue lisää tilastokatsauksesta: Erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2018 (pdf)

Tilastotietoja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavista sairauksista on saatavissa Kelan tilastotietokanta Kelastosta kela.fi/kelasto > Sairastaminen > Lääkkeet.