Evolokumabi (Repatha) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.6.2019 alkaen

Apteekkitiedote 15/2019

Evolokumabia sisältävä Repatha-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa periytyvät rasva-aineenvaihdunnan vaikea-asteiset häiriöt

  • familiaalisen hyperkolesterolemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa
    • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, ja
    • aikuispotilailla, joilla ei ole todettu ateroskleroottista valtimosairautta ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 5 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta.

Apteekki voi 1.6.2019 alkaen toimittaa Repatha-lääkevalmisteen korvattuna, kun asiakkaalla on rajoitettu erityiskorvausoikeus 292.

Kansaneläkelaitos myöntää korvausoikeuden 292 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva evolokumabin rajoitettu peruskorvausoikeus 388 ja jotka ovat ostaneet Repatha-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä