Sarilumabi (Kevzara) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.6.2019 alkaen

Apteekkitiedote 17/2019

Sarilumabia sisältävä Kevzara-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

  • kun kysymyksessä on nivelreuman hoito ja vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Apteekki voi 1.6.2019 alkaen toimittaa Kevzara-lääkevalmisteen korvattuna, kun asiakkaalla on rajoitettu erityiskorvausoikeus 281.

Kansaneläkelaitos myöntää korvausoikeuden 281 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva sarilumabin rajoitettu peruskorvausoikeus 313 ja jotka ovat ostaneet Kevzara-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä