Kabotsantinibin (Cabometyx) korvattavuus laajenee 1.6.2019 alkaen – Kabotsantinibille lääkeainekohtaiset korvausoikeudet

Apteekkitiedote 18/2019

Kabotsantinibia sisältävä Cabometyx-lääkevalmiste on voimassa olevan korvattavuuden lisäksi lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.6.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) ja rajoitetusti erityiskorvattava (100 %) sairaudessa pahanlaatuiset kasvaimet, joita ei ole valtioneuvoston asetuksessa erikseen mainittu,  

  • edenneen munuaissyövän hoidossa aiemmin hoitamattomille aikuispotilaille, joiden ennuste on kohtalainen tai huono.

Kabotsantinibilla on 1.6.2019 alkaen oma lääkeainekohtainen perus- ja erityiskorvausoikeus (3012 ja 1502). Samalla kabotsantinibi poistetaan korvausoikeuksista 340 ja 158.

Apteekki voi 1.6.2019 alkaen toimittaa Cabometyx-lääkevalmisteen korvattuna, kun asiakkaalla on rajoitettu peruskorvausoikeus 3012 tai rajoitettu erityiskorvausoikeus 1502.

Kansaneläkelaitos myöntää korvausoikeudet 3012 ja 1502 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva kabotsantinibin rajoitettu peruskorvausoikeus 340 tai rajoitettu erityiskorvausoikeus 158 ja jotka ovat ostaneet Cabometyx-lääkevalmistetta korvattuna apteekista.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä