Evolokumabin (Repatha) rajoitettu peruskorvattavuus laajenee 1.8.2019 alkaen

Apteekkitiedote 26/2019

Evolokumabia sisältävä Repatha-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.8.2019 alkaen voimassa olevan päätöksen lisäksi rajoitetusti peruskorvattava (40 %)

  • hyperkolesterolemian ja sekamuotoisen dyslipidemian hoidossa ruokavalion ohella yhdessä muiden veren rasva-arvoja alentavien hoitojen kanssa
    • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 3,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta, tai
    • aikuispotilailla, joilla on ateroskleroottinen valtimosairaus sekä vähintään yksi lisäriskitekijä (diabetes, johon liittyy kohde-elinvaurio, vakava/laaja ateroskleroottinen tauti tai nopeasti etenevä ateroskleroottinen tauti) ja joiden LDL-kolesterolipitoisuus on yli 2,6 mmol/l muusta veren rasva-arvoja alentavasta lääkehoidosta (ml. suurin siedetty statiiniannos ja etsetimibi) huolimatta.

Apteekki voi 1.8.2019 alkaen toimittaa Repatha-lääkevalmisteen peruskorvattuna, kun asiakkaalla on uusi korvausoikeus 3015. Repatha-lääkevalmisteesta saa edelleen korvauksen myös korvausoikeuksilla 388 ja 292.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä