Letrotsolivalmisteiden saatavuusongelma ja korvaukset

Apteekkitiedote 27/2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus (Fimea) on tiedottanut, että rintasyöpälääke letrotsolia on vain rajoitetusti saatavilla. Tiedotteen mukaan saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle.

Korvaamisessa noudatetaan normaaleja korvaamisen periaatteita saatavuusongelma huomioiden.

Lääkevaihto

Saatavuusongelmatilanteessa asiakkaalle toimitetaan vähittäismyyntihinnaltaan edullisin saatavilla oleva vaihtokelpoinen valmiste. Apteekkijärjestelmässä käytetään ”saatavuusongelma-koodia”, jolloin korvaus lasketaan valmisteen hinnasta, vaikka se olisi viitehintaa korkeampi.

Jos toimitettavassa valmisteessa on saatavuusongelma, apteekissa tarkistetaan kaikki saatavilla olevat vaihtokelpoiset valmisteet ja niiden eri pakkauskoot. Apteekkijärjestelmä ei välttämättä automaattisesti näytä kaikkia vaihtokelpoisia pakkauskokoja. Lääkevalmisteiden vaihtokelpoisuus tarkistetaan tarvittaessa Fimean luettelosta keskenään vaihtokelpoisista lääkevalmisteista (pdf).

Esimerkiksi, jos pakkauskokojen 28/30 tablettia tai 98/100 tablettia viitehintaryhmistä ei löydy saatavilla olevaa letrotsolivalmistetta, apteekissa tarkistetaan myös muiden pakkauskokojen (esim. 90 tabletin) saatavuus. Apteekki siis toimittaa edullisimman saatavilla olevan pakkauskoon (ylittämättä kuitenkaan 3 kuukauden lääkemäärää). Kelalle merkitään lisätietokenttään lääkärin määräämä valmiste esim. ”Femar”. Lisätietokentälle on tarpeen laittaa myös tieto, että 30/100 tabletin viitehintaista pakkausta ei ole saatavana.

Lääkevaihtoa ei tehdä, jos reseptissä on lääkärin vaihtokielto. Näissä tilanteissa on otettava yhteyttä lääkäriin.

Toimitettavat pakkauskoot

SV-ohjeiden mukaan korvauksen maksaminen edellyttää, että valmisteen 3 kuukauden lääkemäärä on ostettu kustannusten kannalta tarkoituksenmukaisina pakkauksina. Tämä tarkoittaa sitä, että suositaan pakkauskokoja, joissa vähittäismyyntihinta muodostuu edullisimmaksi. Toisin sanoen vältetään epätaloudellisia pakkauskokoja.
 
Esimerkiksi, jos 3x30 tablettia on vähittäismyyntihinnaltaan edullisempi kuin 1x100 tai 1x90 tablettia, asiakkaalle on tarkoituksenmukaista toimittaa 3x30 tablettia.

Hintaneuvonta

Apteekeilla on velvollisuus hintaneuvontaan. Lääkkeen ostajalle tulee antaa tietoa lääkevalmisteiden hinnoista ja muista lääkevalmisteiden valintaan vaikuttavista seikoista. Lääkemääräyksellä toimitettavan lääkkeen hintaneuvontaan tulee sisältyä tieto toimitushetkellä tosiasiallisesti halvimmasta lääkevalmisteesta. Jos valmiste toimitetaan peruskorvattuna, valmisteiden välisellä hintaerolla voi olla iso merkitys asiakkaalle. Asiakkaalle on myös hyvä kertoa, milloin lääkettä voi ostaa seuraavan kerran korvattuna.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä