Perustoimeentulotuen Menettelyohje: lisäyksiä ohjeeseen

Tiedote perustoimeentulotuki 1/2019

1. Reaalikaton yhteydessä toteutetaan tekninen muutos

Paperisesta laskutuksesta siirrytään sähköiseen laskutukseen seuraavien kustannusten osalta:

 • lääkeannostelija
 • tilanjatke (lääkemääräyksellä määrätty)
 • injektioruisku ja neula
 • dosetti (lääkemääräyksellä määrätty)
 • Fimean erityislupamaksu, tavanomainen
 • Fimean erityislupamaksu, pikalupa

Tiedot välitetään Kelaan reseptitietojen yhteydessä Muu Kustannus -kohdassa.

Menettelyohjeen kohdat: 8.1 Kelalle välitettävät ostotiedot ja 5.2 Maksusitoumus kattaa tuotteen hinnan lisäksi

2. Lisäyksiä Menettelyohjeeseen

a.    Jos korvattavaa lääkettä ei voida toimittaa SV-ohjeiden mukaan korvattuna, apteekki ei voi laskuttaa lääkettä ei korvattuna Kelan perustoimeentulotuesta.

b.    Annosjakelu ja apteekkisopimusasiakas:

 • Maksusitoumus lääkekustannuksiin kattaa
  • annosjakeluasiakkaan maksettavaksi jäävät annosjakelupalkkion kohtuulliset kustannukset, kun lääkäri on tehnyt lääkemääräykseen merkinnän annosjakelusta.
  • apteekkisopimusasiakkaan maksettavaksi jäävät annosjakelupalkkion kohtuulliset kustannukset, kun asiakas ja hoitava lääkäri ovat tehneet kirjallisen apteekkisopimuksen.

Menettelyohjeen kohdat: 5.Maksusitoumus ja 5.2 Maksusitoumus kattaa tuotteen hinnan lisäksi.

3. Kelan toimeentulotukijärjestelmän häiriötilanne

 • Kelan toimeentulotukijärjestelmän häiriötilanteissa ei voida myöntää sähköisiä maksusitoumuksia.
 • Jos asiakas tarvitsee lääkkeet kiireellisesti, Kela voi tarvittaessa myöntää Paperisen maksusitoumuksen kertaostoa varten.
  • Paperisessa maksusitoumuksessa voi olla myös tarkempi rajaus. Tarkempi rajaus on kerrottu maksusitoumuksen Lisätietoa-kohdassa.
  • Paperisessa maksusitoumuksessa on Kelan hologrammi.

Kustannusten laskuttaminen Kelan perustoimeentulotuesta

 • Jos kyselypalvelussa on voimassa oleva maksusitoumustunnus, toimitaan Menettelyohjeen kohdan 8.1 (Kelalle välitettävät ostotiedot) mukaisesti.
 • Jos asiakkaalla on paperinen maksusitoumus Kelan toimeentulotukijärjestelmän häiriötilanteen vuoksi (maksusitoumuksessa hologrammi), apteekki syöttää manuaalisesti maksusitoumustunnuksen 9999999999.

Kelan toimeentulotukijärjestelmän häiriötilanteesta annetaan Kelasta häiriötiedote tekstiviestillä asiakastuen kautta apteekkeihin.

 

Perustoimeentulotuen tilitysten maksupäivät 2020 on julkaistu www.kela.fi/apteekit-sivulla.

 

Etuuspalvelujen lakiyksikkö, toimeentuloturvaetuuksien osaamiskeskus