Kelassa vastuullisuustyötä tehdään yhdessä – vastuullisuusraportti 2019 on julkaistu

Kelan vastuullisuus- ja kestävän kehityksen työtä uudistettiin vuonna 2019. Kela kehitti erityisesti palvelujensa ja hankintojensa vastuullisuutta sekä panosti eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Tuoreessa vastuullisuusraportissa on koottu yhteen Kelan vastuullisuustyön tuloksia vuodelta 2019.

Vastuullisuusraportti tulee ensi vuonna pakolliseksi kaikille valtion virastoille. Kelassa vastuullisuustyötä ja raportointia on tehty jo vuodesta 2017. Vuonna 2019 Kelan vastuullisuustyön tavoitteet olivat sosiaaliturvajärjestelmän kehittäminen, eriarvoisuuden vähentäminen, vastuullinen yhdessä tekeminen ja ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Vastuullisuustyö perustuu Kelan uuteen strategiaan, joka on tehty yhdessä henkilökunnan ja keskeisten sidosryhmien kanssa. Uuden strategian tavoitteiksi nousivat luottamus ja yhteistyön vahvistaminen, asiakaskokemuksen kehittäminen sekä tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen.

Painopisteenä sosiaalisesti kestävä kehitys

Kelan vastuullisuustyö painottaa sosiaalisesti kestävää kehitystä. Sen avulla halutaan turvata hyvinvoinnin edellytykset nykyisille ja tuleville sukupolville. Vuonna 2019 Kela on aktiivisesti ehkäissyt nuorten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta kehittämällä ammatillista kuntoutusta, kuntoutuspalveluita ja lainsäädäntöä.

16–­­­­­­­­­­29-vuotiaille nuorille suunnattuun NUOTTI-valmennukseen osallistuneet nuoret ja eri yhteistyötahot ovat antaneet positiivista palautetta oikeansuuntaisesta kehitystyöstä, nuorten palveluista sekä erityisesti uudesta tavasta kohdata nuori.

– Nuoria kannustaa se, ettei heiltä enää vaadita kuntoutukseen haettaessa lomakkeita eikä lääkärintodistuksia, vaan jokainen nuori kohdataan nyt yksilöllisesti haastattelemalla, kuntoutuksen suunnittelija Marjaana Pajunen kertoo.

Asiointi monipuolistui, äitiyspakkausta kehitettiin ja hiilijalanjälki pieneni

Kela on kehittänyt asiointitapoja mahdollisimman kattaviksi, jotta jokainen asiakas voisi asioida Kelassa itselleen sopivalla tavalla. Vuonna 2019 vähäisessä käytössä olleita palvelupisteitä korvattiin muilla palveluilla, kuten kunnan asiointipisteillä tai pop up -palvelulla. Viime vuonna Kelaan toimitettiin yli 15 miljoonaa etuushakemusta, joista 72 prosenttia tehtiin verkossa.

Vuoden 2021 äitiyspakkauksen tarjouskilpailu käynnistyi vuonna 2019. Laatukriteeriksi lisättiin luomupuuvilla ja hankittavaksi kohteeksi kierrätysmateriaalista valmistettu tuote. Kela pyytää tavarantoimittajilta erilliset selvitykset, jos tuotteen valmistusmaa on luokiteltu sosiaalisen vastuullisuuden näkökulmasta riskimaaksi.

Kelan tavoitteena on myös ilmastonmuutoksen hillitseminen. Kela on laskenut sisäisestä toiminnastaan aiheutuvan hiilijalanjäljen vuodesta 2013 alkaen. Mukaan lasketut osa-alueet ovat energiankulutus, matkustaminen, toimistotarvike- ja kalustehankinnat, paperinkulutus sekä jätteet. Vuonna 2019 Kelan hiilijalanjälki väheni edellisestä vuodesta 4,5 prosenttia.

Henkilöstön tukena ja tasa-arvon puolesta

Kela haluaa tukea työtä tasa-arvon puolesta. Kela toimi vuonna 2019 kulttuuri- ja ihmisoikeustapahtuma Helsinki Priden virallisena yhteistyökumppanina ja jatkaa kumppanuutta tänäkin vuonna. Vuonna 2019 Nälkäpäivä-keräys tuotti Kelassa yhteensä 4 120 euroa ja oli Nälkäpäivän toiseksi tuottavin verkkokeräys.

Kela panostaa henkilöstön hyvinvointiin ja haluaa tukea erityisesti perheen ja työn yhteensovittamista. Vuonna 2019 kelalaisista 82 prosenttia koki voivansa sovittaa työnsä yhteen yksityiselämänsä kanssa.

Lue lisää Kelan vastuullisuustyöstä ja tutustu vastuullisuusraporttiin