Lääkemääräykseen kirjattu reseptimerkintä ei ole sama kuin Reseptimerkinnät-sivulla – voiko korvauksen antaa?

Apteekkitiedote 2/2020

Apteekeille tarkoitetulla Kelan verkkosivustolla on UKK-palsta, josta löytyy useita reseptimerkintää koskevia kysymyksiä ja Kelan vastauksia. Löydät sieltä vastauksen myös otsikon kysymykseen.

Tarkennuksia Reseptimerkinnät-sivulle

Lääkäreiden ja apteekkien työtä helpottaaksemme tarkennamme Reseptimerkinnät-sivua (www.kela.fi/rec) seuraavasti:

  • Muutetaan Reseptimerkintä-sarakkeen otsikko muotoon ’Lääkemääräyksen Erillisselvityskohtaan kirjattava reseptimerkintä’. Uusi sarakkeen nimi ohjaa lääkkeen määrääjän kirjoittamaan täsmällisen reseptimerkinnän oikeaan kohtaan sähköiselle lääkemääräykselle.
  • Muutetaan ’Reseptimerkinnällä korvattava lääkemäärä’ -sarakkeen sisältö viittaamaan pelkästään lääkemäärään esim. ’Max 6 kk lääkemäärä’ (aiemmin sarakkeen tieto oli ’Max 6 kk tapahtumasta’).
  • Lisätään uusi sarake ’Aika, jonka kuluessa voi toimittaa korvattuna’ esim. ’6 kk tapahtumasta’. Sarakkeen avulla pyritään paremmin avaamaan sitä, että reseptimerkinnän perusteella korvattavien lääkkeiden osalta on huomioitava myös korvattuna toimittamisen rajallinen aika. Kyseessä ei ole ohjeistuksen muutos, sillä asiasta kerrotaan jo tälläkin hetkellä Reseptimerkinnät-sivun alussa olevassa esimerkissä:

Esim. Asiakkaalle on määrätty vuoden annos apiksabaani 2,5 mg -valmistetta reseptimerkinnällä ”keuhkoembolia 22.8.2017*”. Asiakas voi saada korvattuna enintään 6 kuukauden ajalla tarvittavan lääkemäärän. Viimeinen lääkkeen korvattuna toimittamisen ajankohta on 22.2.2018*. Apteekin on kuitenkin aina tarkistettava kyseisestä reseptistä, ettei sillä ole jo ostettu 6 kuukauden ajalle tarvittavaa lääkemäärää.

* Esimerkin päivämäärät päivitetään myös tässä yhteydessä

  • Lisätään taulukoihin rivikohtaisesti tieto siitä, mikä päivämäärä reseptimerkinnän yhteydessä vaaditaan.
  • Lisätään Champix-valmistetta koskevan taulukon alle Kelan päätöksen mukainen tarkentava tieto ’Varenikliinin avulla tapahtuvaan tupakasta vieroitukseen on liitettävä yksilöllinen neuvonta ja tuki’.
  • Poistetaan taulukoista korvausnumerosana. Lisätään sivun alkuun teksti ’Taulukoiden perus- ja erityiskorvausta koskevissa sarakkeissa mainitut numerot ovat Kelan päätöksen mukaisia korvausnumeroita.’
  • Korvataan taulukoissa oleva ilmaisu ’Ei erityiskorvausta’ viivalla (-) luettavuuden parantamiseksi.

Tarkennukset eivät muuta nykyisiä korvauskäytäntöjä tai reseptimerkintöjen sisältöjä.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä