Muutoksia hakemuslomakkeelle SV 178 ’Hakemus - Suomessa syntyneet lääkekustannukset’

Apteekkitiedote 41/2017

Päivitetty SV 178 -lomake on saatavissa Kelan verkkosivuilla 1.1.2018 alkaen.

Lomakkeita voi tilata Kelan lomakevarastosta. Tieto päivitetystä lomakkeesta on lähetetty myös apteekkijärjestelmien toimittajille.

Apteekissa olevat vanhat SV 178 -lomakkeet pyydetään hävittämään.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä