Muutoksia poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamiseen 1.6.2017 alkaen

Apteekkitiedote 19/2017

Poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamiseen tulee muutoksia 1.6.2017 alkaen. Tällä hetkellä poikkeavat viitehintaryhmät on muodostettu seuraaville lääkeaineille:

  • pregabaliini (poikkeavana käyttöaiheena neuropaattinen kipu)
  • imatinibi (poikkeavana käyttöaiheena GIST-kasvain).

Voimassa olevan ohjeen mukaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvia valmisteita ei vaihdeta silloin, kun ne on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen).

Muutokset 1.6.2017 alkaen

Jos poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluva alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmiste on määrätty poikkeavaan käyttöaiheeseen, lääkevaihtoa ei tehdä rinnakkaisvalmisteisiin ja asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta. Muut samaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvat valmisteet (rinnakkaisvalmisteet) toimitetaan ja korvataan 1.6.2017 alkaen lääkevaihdon yleisiä periaatteita noudattaen käyttöaiheesta riippumatta.

Liitteessä 1 on esimerkkejä poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamisesta ja korvaamisesta 1.6.2017 alkaen.

Muutokset eivät vaikuta epilepsiaan määrättyjen epilepsialääkkeiden toimittamiseen. Ne toimitetaan edelleen apteekkitiedotteissa 40/2016 (30.12.2016) ja 13/2017 (31.3.2017) ohjeistetulla tavalla.

Lääketietokannasta ja apteekkien lääkehinnastoista poistetaan poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien rinnakkaisvalmisteiden suorakorvauskoodit poikkeavan käyttöaiheen osalta.

Valmiste Suorakorvauskoodi
31.5.2017 asti   
Suorakorvauskoodi
1.6.2017 alkaen
Lyrica (mukaan lukien
rinnakkaistuonti- ja
rinnakkaisjakeluvalmisteet)
Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa
Pregabaliini-rinnakkaisvalmisteet Epilepsian ja neuropaattisen kivun hoidossa ei lääkevaihtoa Epilepsian hoidossa ei lääkevaihtoa
 
Valmiste Suorakorvauskoodi
31.5.2017 asti
Suorakorvauskoodi
1.6.2017 alkaen
Glivec (mukaan lukien
rinnakkaistuonti- ja
rinnakkaisjakeluvalmisteet)
GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa    GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa
Imatinibi-rinnakkaisvalmisteet GIST-kasvaimen hoidossa ei lääkevaihtoa                    ----

Kooste vaihtokielloista lääkkeitä toimitettaessa

Apteekki ei vaihda lääkettä ja asiakas saa korvauksen toimitetun lääkkeen hinnasta, jos lääkemääräyksessä

  • lääkäri on kieltänyt lääkevaihdon tai
  • käyttötarkoituksena on epilepsia (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen) tai
  • käyttötarkoituksena on poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteen poikkeava käyttöaihe (vaihto alkuperäis-, rinnakkaistuonti- ja rinnakkaisjakeluvalmisteiden kesken on mahdollinen).

Päivitetyt Apteekkien SV-ohjeet julkaistaan 1.6.2017.

Liite 1. Esimerkkejä poikkeavaan viitehintaryhmään kuuluvien valmisteiden toimittamisesta ja korvaamisesta 1.6.2017 alkaen

Reseptillä määrätty valmiste Reseptiin merkitty käyttöaihe Kuinka toimitaan? Vaihtokieltokoodi (V/E)
Lyrica (Neuropaattinen) kipu / särky Ei lääkevaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin.
Voidaan vaihtaa edullisimpaan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen.
Asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta.
V
Lyrica Ahdistuneisuus Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-
Pregabaliini-rinnakkaisvalmiste    (Neuropaattinen) kipu / särky Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-
Pregabaliini-rinnakkaisvalmiste Epilepsia Ei lääkevaihtoa.
Asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta.
E
Glivec GIST-kasvaimen hoito Ei lääkevaihtoa rinnakkaisvalmisteisiin.
Voidaan vaihtaa edullisimpaan alkuperäis-, rinnakkaistuonti- tai rinnakkaisjakeluvalmisteeseen.
Asiakas saa korvauksen toimitetun valmisteen hinnasta.
V
Glivec Käyttöaihetta ei ole merkitty. Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-
Imatinibi-rinnakkaisvalmiste Käyttöaihetta ei ole merkitty. Normaali lääkevaihto.
Asiakas saa korvauksen viitehinnasta.
-

      
Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä