Muutoksia Suomeen tulevien ja ulkomaille lähtevien oikeuksiin saada lääkekorvaus suorakorvauksena

Apteekkitiedote 13/2019

Uusi laki asumisperusteisesta sosiaaliturvasta rajat ylittävissä tilanteissa tulee voimaan 1.4.2019. Lisätietoa asiasta voi lukea Kelan verkkosivustolta ja STM:n verkkosivustolta. Lainsäädännön muututtua Kela ei enää pääsääntöisesti anna erillistä päätöstä sosiaaliturvaan kuulumisesta Suomeen tultaessa tai ulkomaille lähdettäessä.

Kun Kela saa tiedon ulkomaille muutosta henkilöltä itseltään tai väestötietojärjestelmään tehdyn muuttoilmoituksen perusteella, Kela tiedottaa asiakkaalle ulkomaille muuton vaikutuksesta yleisellä tasolla ottamatta kantaa ko. henkilön tilanteeseen.

Lyhytkin ulkomailla oleskelu voi vaikuttaa oikeuteen saada Kelan etuuksia mukaan lukien lääkekorvauksia. Siksi ulkomaille lähtevän henkilön tulisi ilmoittaa oleskelun kestosta ja tarkoituksesta Kelaan jo etukäteen, jolloin Kela selvittää ulkomaille muuton vaikutuksen etuuksien maksuun.

Kelan asiointipalvelussa jokainen voi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa ja oikeutensa sosiaaliturvaan.
Ulkomailta palaava henkilö, joka ei ulkomailla ollessaan ole ollut oikeutettu Kelan sosiaaliturvaan, saa jälleen oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin, kun hän muuttaa takaisin Suomeen vakinaisesti asumaan ja ilmoittaa paluustaan Kelaan.

Apteekissa huomioitavaa

Jos ulkomailta palaava henkilö ei ole ilmoittanut Kelalle paluustaan Suomeen, hänen oikeutensa sosiaaliturvaan ja etuuksiin voi olla epäselvä. Tällöin Kelan kyselypalvelusta saadaan tieto, ettei asiakkaalla ole oikeutta suorakorvaukseen. Näissä tilanteissa apteekissa olisi hintaneuvonnan yhteydessä hyvä kertoa asiakkaalle myös kyselypalvelusta saadusta tiedosta. Jos keskustelussa tulee ilmi, että asiakas on palannut ulkomailta, apteekki voi ohjata asiakasta olemaan yhteydessä Kelaan. Ei-korvattuna toimitetusta lääkeostosta on annettava asiakkaalle laskelma kassakuitteineen korvauksen hakemista varten (ks. SV-ohjeet kohta 12.2).

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä