Postilakon vaikutukset apteekkitilityksiin

Apteekkitiedote 31/2019

Lakon aikana Kela lähettää korjausesityksen ja ilmoituskirjeen apteekille suojatulla sähköpostilla. Tarvittaessa Kelan toimisto varmistaa apteekin sähköpostiosoitteen ennen viestin lähettämistä.

Apteekki antaa vastineensa korjausesitykseen puhelimitse tai vastaamalla sähköpostiin mahdollisimman pian ja viimeistään määräaikaan mennessä.
Jos Kelassa tarvitaan apteekin kirjallinen vastine, apteekin on lähetettävä se ensisijaisesti suojatulla sähköpostilla. Apteekki voi sopia menettelytavasta tarkemmin tilitystä käsittelevän toimiston kanssa. Apteekki voi toimittaa kirjallisen vastineensa myös Kelan palvelupisteeseen.

Postilakolla ei ole vaikutusta apteekkitilitysten maksuaikatauluun.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä