Rivaroksabaani (Xarelto 2,5 mg) rajoitetusti peruskorvattavaksi 1.7.2019 alkaen

Apteekkitiedote 22/2019

Rivaroksabaania sisältävä Xarelto 2,5 mg -lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.7.2019 alkaen rajoitetusti peruskorvattava (40 %) aterotromboottisten tapahtumien ehkäisyssä

  • samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon kanssa vakaaoireista (stabiilia) sepelvaltimotautia sairastavilla aikuisilla potilailla, joilla on lisäksi vähintään yksi seuraavista iskeemisen tapahtuman riskiä lisäävistä sairauksista: oireinen ääreisvaltimotauti, useita sairastettuja sydäninfarkteja, diabetes tai sydämen vajaatoiminta (NYHA I-II), ja
  • samanaikaisesti asetyylisalisyylihapon ja klopidogreelin yhdistelmän kanssa aikuisilla potilailla, joilla on akuutti sepelvaltimotautikohtaus, jossa sydämen biomarkkerit ovat kohonneet. Korvattavuus koskee enintään 12 kuukauden hoitoa.

Apteekki voi 1.7.2019 alkaen toimittaa Xarelto 2,5 mg -lääkevalmisteen peruskorvattuna

1) kun asiakkaalla on korvausoikeus 3013

2) seuraavan reseptimerkinnän perusteella:

’Sepelvaltimotautikohtaus + pp.kk.vvvv’

Päivämäärä on sepelvaltimotautikohtauksen ajankohta. Tämän reseptimerkinnän perusteella lääkettä voi toimittaa peruskorvattuna yhteensä enintään 12 kuukauden lääkemäärän sepelvaltimotautikohtauksen päivämäärästä lukien.

Yllämainittu korvausoikeus 3013 ja reseptimerkintä koskevat vain Xarelto 2,5 mg –vahvuutta. Xarelto 2,5 mg –vahvuus ei ole korvattava muilla korvausoikeuksilla tai reseptimerkinnöillä.

Reseptimerkinnät

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä