Sairauskassa Sellun toiminta sairausvakuutuslain mukaisena työpaikkakassana päättyy 1.1.2018

Apteekkitiedote 35/2017

Sairauskassa Sellun (12502) toiminta SVL 16 luvun mukaisena työpaikkakassana päättyy 1.1.2018 ja se muuttuu täydennyskassaksi. Tämän jälkeen kassasta ei enää makseta sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia.

Sairauskassan vastuulle kuuluvat henkilöt siirtyvät Kelan vastuulle 1.1.2018 alkaen ja he saavat uudet Kela-kortit. Apteekki saa asiakasta koskevat ajantasaiset suorakorvaustiedot Kelan suorakorvaustietojen kyselypalvelusta.

Sairauskassa Sellu ei käsittele enää joulukuun apteekkitilityksiä. Jos joulukuun apteekkitilityksessä on ostoja, joihin apteekki on kirjannut reseptin käsittelyn yhteydessä Sairauskassa Sellun numeron, siirretään ostot Kelassa ohjelmallisesti Kelan toimiston apteekille maksamaan joulukuun tilitykseen.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä