Salbutamolivalmisteiden myynnin rajoitus (EI VOIMASSA)

Apteekkitiedote 7/2020 (EI VOIMASSA 16.6.2020 ALKAEN) (Päivitetty 14.5.2020 ja 16.6.2020)

Sosiaali- ja terveysministeriö on 9.4.2020 rajoittanut tiettyjen salbutamolia sisältävien valmisteiden myyntiä. Päätös on voimassa 13.5.2020 asti.

Päivitetty 14.5.2020: Lue apteekkitiedote 10/2020: Lääkkeiden toimitusrajoitukset jatkuvat 30.6.2020 saakka (EI VOIMASSA). Päivitetty 16.6.2020: Lue apteekkitiedote 13/2020: Valmiuslain nojalla annetut lääkkeiden toimitusrajoitukset ovat päättyneet.

Päätöksen mukaan apteekista saa toimittaa kerralla enintään kuukauden (30 vrk) hoitoaikaa vastaavan määrän salbutamolivalmisteita, joiden ATC-koodi on R03AC02 (ks. taulukko). Jos kuitenkin lääkkeen pienin valtakunnallisesti saatavilla oleva pakkauskoko vastaa yli 30 vuorokauden hoitoaikaa, lääkepakkaus voidaan toimittaa.

Myynnin rajoitus koskee kaikkia kyseisten salbutamolivalmisteiden ostoja riippumatta siitä, toimitetaanko lääke korvattuna vai ei-korvattuna. Sairausvakuutuslain mukaista lääkekorvausta voidaan maksaa vain niiltä osin, kun valmisteita on sallittua toimittaa.  

Toimitusväliseuranta

Toimitusväliseuranta koskee kaikkia rajoituksen piirissä olevia salbutamolivalmisteita ja niiden toimituksia riippumatta siitä, toimitetaanko lääke korvattuna vai ei-korvattuna. Lääkevalmistetta toimittaessaan apteekin on tarkastettava kaikki asiakkaan salbutamolia (ATC-koodi R03AC02) sisältävät lääkemääräykset ja niiden edelliset toimitukset.

Apteekki saa toimittaa rajoituksen piiriin kuuluvan salbutamolivalmisteen seuraavan lääke-erän aikaisintaan:

1) neljä viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

2) kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kahden kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;

3) kaksi viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun lääkeainetta on edellisellä kerralla ostettu kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai sitä vähäisempi määrä.

Yllä esitettyihin joustoaikoihin sisältyy viikon ”koronajousto”, jota käyttäessään apteekki ilmoittaa Kelalle ostokerran tai reseptin lisätiedoissa ”korona”.

Toimitusajankohtaa laskettaessa huomioidaan edellisellä kerralla toimitettu lääkemäärä ja edellinen toimituspäivä riippumatta siitä, onko valmiste toimitettu edellisellä kerralla korvattuna vai ei-korvattuna. Tässä poikkeustilanteessa toimitusväliseuranta ei ole pelkästään lääkemääräyskohtainen. Jos osto on ennenaikainen, salbutamolivalmistetta ei voida STM:n määräyksen mukaisesti toimittaa myöskään ei-korvattuna.

Poikkeus: Jos asiakkaalla on käytössä samanaikaisesti rinnakkain eri salbutamolivalmisteita, niistä kustakin voidaan toimittaa kuukauden hoitoa vastaava lääkemäärä edellä mainittuja toimitusvälisäännöksiä noudattaen.

Esim.: Asiakkaalle on määrätty 1 annos inhalaatiosumutetta aamuisin ja 2 annosta inhalaatiojauhetta 1-2 kertaa päivässä tarvittaessa. Jos lääkemääräyksistä nähdään, että asiakas käyttää molempia valmisteita säännöllisesti, apteekki voi toimittaa molempia valmisteita kuukauden lääkemäärän.

STM:n päätöksen nojalla apteekin on toimitusvälisäännöistä huolimatta turvattava asiakkaan välttämättömän lääkehoidon jatkuvuus. Tällaisessa tilanteessa lääke toimitetaan vakiintuneen käytännön mukaan ei-korvattuna.

Poikkeava lääkekohtainen omavastuu

Jos asiakkaalla on oikeus lääkkeiden lisäkorvaukseen, asiakkaalta peritään rajoituksen piiriin kuuluvasta salbutamolivalmisteesta poikkeava lääkekohtainen omavastuu. Poikkeava lääkekohtainen omavastuu peritään jokaisen lääke-erän toimittamisen yhteydessä jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. Hoitoajan pituus (hoitoviikkojen määrä) lasketaan toimitettavan lääkemäärän ja annostusohjeen perusteella.

Esim.: Asiakas ostaa rajoituksen piirissä olevaa salbutamolivalmistetta lisäkorvattuna. Annostusohje on 1 annos korkeintaan 4 kertaa päivässä. Asiakkaalle voidaan toimittaa kaksi 60 annoksen pakkausta. Tämä lääkemäärä riittää 30 vuorokaudeksi, joten asiakkaalta peritään poikkeava lääkekohtainen omavastuu 5 hoitoviikolta (30 vrk : 7 vrk = 5).

Yhteenveto:

  1. Toimita rajoituksen piiriin kuuluvaa salbutamolivalmistetta (ATC-koodi R03AC02) vain kuukauden (30 vrk) lääkemäärä kerrallaan - riippumatta siitä, toimitatko lääkkeen korvattuna vai ei-korvattuna.
  2. Tarkasta asiakkaan kaikista rajoituksen piiriin kuuluvista salbutamolimääräyksistä toimitetut lääkemäärät ja niiden edelliset toimituspäivät - poikkeuksellisesti toimitusväliseurannassa otetaan huomioon asiakkaan kaikkien rajoituksen piiriin kuuluvien salbutamolivalmisteiden toimitukset.
  3. Toimita seuraava salbutamolivalmiste-erä normaalilla joustoajalla. Käytä tarvittaessa viikon ”koronajoustoa” ja laita Kelalle lisätieto ”korona”.
  4. Peri asiakkaalta rajoituksen piiriin kuuluvasta salbutamolivalmisteesta poikkeava lääkekohtainen omavastuu, jos asiakkaalla on oikeus lisäkorvaukseen.
  5. Tarkempaa tietoa löydät STM:n tiedotteesta, Fimean tiedotteesta ja tästä apteekkitiedotteesta.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä

Taulukko: Salbutamolivalmisteet, joita STM:n rajoitus koskee (ATC-koodi R03AC02).
Kelan lääkehakupalvelu 9.4.2020.
Huom.: Voit liikuttaa taulukkoa vaakasuunnassa.

Nimi Vnr Vahvuus Lääkemuoto Pakkauskoko Lääkeyritys
AIROMIR 125587 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio 200 annosta inhalaattori TEVA SWEDEN    
AIROMIR
AUTOHALER
393287 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio 200 annosta TEVA SWEDEN
BUVENTOL EASYHALER 106104 100 mikrog / annos suojakotelo inhalaatiojauhe    200 annosta ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106120 100 mikrog / annos inhalaatiojauhe 200 annosta ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106070 200 mikrog /  annos suojakotelo    inhalaatiojauhe 200 annosta ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 106088 200 mikrog / annos inhalaatiojauhe    200 annosta ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 417463 200 mikrog / annos suojakotelo inhalaatiojauhe    60 annosta ORION OYJ
BUVENTOL EASYHALER 490437 200 mikrog / annos inhalaatiojauhe 60 annosta ORION OYJ
VENTOLINE 085407 1 mg/ml    sumutinliuos 20 x 2,5 ml
kerta-annossäiliö        
GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE 476580 2 mg/ml   sumutinliuos    20 x 2,5 ml
kerta-annossäiliö
GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE 059378 5 mg/ml    sumutinliuos 20 ml GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE DISKUS 124347 200 mikrog / annos inhalaatiojauhe, annosteltu 60 annosta
folionauha
GLAXOSMITHKLINE
VENTOLINE EVOHALER 002296,
poistumassa
0,1 mg/annos, babyhaler inhalaatiosumute, suspensio 200 annosta

GLAXOSMITHKLINE

VENTOLINE EVOHALER 479543 0,1 mg/annos inhalaatiosumute, suspensio 200 annosta

GLAXOSMITHKLINE

VENTOLINE EVOHALER 479568,
poistumassa
0,1 mg/annos volumatic inhalaatiosumute, suspensio 200 annosta GLAXOSMITHKLINE

Koronaviruspandemiaa koskien Kela on antanut myös seuraavat apteekkitiedotteet: