Suomen lääketilasto 2018 nyt verkossa

Suomen lääketilasto 2018 julkaistiin joulukuun lopulla verkossa Kelan ja Fimean verkkosivuilla.

Julkaisuun on koottu tilastotietoa lääkkeiden käytöstä ja lääkekustannusten korvaamisesta Suomessa. Tilastojen tuottamisessa on käytetty muun muassa lääkkeiden tukkumyyntitietoja sekä Kelan rekisteriaineistojen tietoja lääkkeiden korvausoikeuksista ja lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvista lääkeostoista. 

Julkaisussa esitetään sekä vuoden 2018 tiedot että aikasarjoja. Suomeksi ja englanniksi toimitetuissa artikkeleissa, kuvioissa ja taulukoissa kuvataan lääkekorvausjärjestelmää, viitehintajärjestelmää ja lääkevaihtoa sekä lääkevalmisteiden myyntilupamenettelyä, kliinisiä lääketutkimuksia ja apteekkien toimintaa. 

Lue lisää