Tofasitinibi (Xeljanz) rajoitetusti erityiskorvattavaksi 1.3.2018 alkaen

Apteekkittiedote 9/2018

Tofasitinibia sisältävä Xeljanz-lääkevalmiste on lääkkeiden hintalautakunnan päätöksen mukaan 1.3.2018 alkaen rajoitetusti erityiskorvattava (65 %) sairaudessa hajapesäkkeiset sidekudostaudit, reumaattiset niveltulehdukset ja niihin verrattavat tilat

  • nivelreuman hoidossa, kun vaste tavanomaisille antireumaateille on ollut riittämätön tai kun nämä ovat vasta-aiheisia.

Apteekki voi 1.3.2018 alkaen toimittaa Xeljanz-lääkevalmisteen erityiskorvattuna, kun asiakkaalla on rajoitettu erityiskorvausoikeus 281.

Kansaneläkelaitos myöntää rajoitetun erityiskorvausoikeuden 281 ilman erillistä hakemusta henkilöille, joilla on voimassa oleva rajoitettu peruskorvausoikeus ’313. Abatasepti, adalimumabi, anakinra, barisitinibi, etanersepti, golimumabi, infliksimabi, sekukinumabi, sertolitsumabipegoli, tofasitinibi, tosilitsumabi ja ustekinumabi (reumasairaudet)’ ja jotka ovat ostaneet Xeljanz-lääkevalmistetta peruskorvattuna apteekista.

Lue myös lääkäreille ja terveydenhuollolle suunnatut lääkekorvaustiedotteet.

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä