Toimitusvälit ja koronaviruspandemia

Apteekkitiedote 4/2020 (päivitetty 3.3.2021)

Koronaviruspandemian aikana apteekki voi erityisistä syistä poiketa SV-ohjeiden mukaisista toimitusväleistä ja joustoajoista. Näissä tilanteissa apteekki ilmoittaa Kelalle ostokerran lisätiedoissa ”korona”.

Menettelyllä on tarkoitus vähentää ylimääräisiä apteekkikäyntejä koronaviruksen leviämisen vähentämiseksi. 

Koronavirusepidemian aikana apteekki voi noudattaa seuraavia toimintatapoja:

 • Apteekki voi farmaseuttisen harkintansa mukaan joustaa toimitusväleistä tilanteissa, joissa se on tarpeen
  • yhtä tai useaa lääkettä käyttävän asiakkaan tai tämän puolesta asioivan henkilön asiointikertojen vähentämiseksi (esim. lääkkeiden toimitusvälien rytmittäminen)
  • koronavirusepidemian vuoksi eristykseen, karanteeniin tai muuhun liikkumiskieltoon määrätyn asiakkaan lääkehoidon turvaamiseksi
   • asiakkaan tai hänen puolestaan asioivan ilmoitus riittää
  • vapaaehtoisesti liikkumistaan rajoittavan asiakkaan lääkehoidon turvaamiseksi tai
  • lääketoimitusten kuljetusaikataulujen joustavoittamiseksi.
 • Toimitusvälien joustoaikoja voidaan pidentää yllä kuvatuissa tilanteissa yhdellä viikolla (7 päivää). Toisin sanoen poikkeusmenettelyssä, asiakas voi saada korvausta, kun edellisellä kerralla ostettua lääke-erää on jäljellä

  • neljä viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;
  • kolme viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kahden kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä;
  • kaksi viikkoa ennen edellisen erän loppumista, kun valmistetta on edellisellä kerralla ostettu kuukauden hoitoaikaa vastaava määrä tai sitä vähäisempi määrä.

Kun apteekki laskee toimitusväliä toimitusvälilaskurilla, niin poikkeusmenettelyn aikana apteekki voi toimittaa lääkkeet korvattuna 7 vuorokautta laskurin ilmoittamaa päivämäärää aiemmin.

Jos lääkettä ei ole mahdollista toimittaa korvattuna, apteekki ja asiakas voivat keskustella asiakkaan mahdollisuudesta ostaa lääkkeet ei-korvattuna. Apteekki ohjaa asiakkaan hakemaan korvausta Kelasta.

Kela toivoo, että poikkeusmenettelyä toteuttaessaan apteekki osaltaan ottaa huomioon lääkkeiden riittävyyden koronaviruspandemian aikana. Apteekkeja pyydetään käyttämään tilannekohtaista harkintaa ja ottamaan vastuuta siitä, ettei turhaa lääkehävikkiä muodostu.

Poikkeusmenettelyä ei voi käyttää

 • Jos lääkkeen määrääjä on rajoittanut lääkkeen toimittamista (esimerkiksi kerralla toimitettava määrä tai toimitusväli), noudatetaan lääkkeen määrääjältä saatua rajoitusta.

 

Poikkeusmenettely on käytössä 31.10.2021 saakka, ellei muuta ilmoiteta.
Lue myös Apteekkitiedote 1/2021: Poikkeusmenettelyjen jatkaminen koronaviruspandemian vuoksi (julkaistu 3.3.2021)

 

Terveydenhuoltoetuuksien osaamiskeskus/lääkeryhmä