Kelassa käydään läpi toimeentulotuen perintätapaukset

Jos Kela on maksanut etuutta liikaa tai aiheettomasti, se peritään takaisin. Toimeentulotukea peritään kuitenkin takaisin ainoastaan erityistilanteissa. Kela tutkii syksyn aikana toimeentulotukipäätökset, joissa on kerrottu, että myönnetty tuki peritään myöhemmin takaisin. Asiakasta kuullaan aina ennen perintään ryhtymistä. Tuen periminen ei saa aiheuttaa asiakkaalle uutta toimeentulotuen tarvetta.

Kela voi myöntää perustoimeentulotukea henkilölle tai perheelle, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin arjen menoihin, kuten ruokaan ja asumiseen. Perustoimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, minkä vuoksi siihen vaikuttavat myös käytettävissä olevat varat.

Perustoimeentulotuen hakijan on yleensä realisoitava varallisuutensa eli muutettava se rahaksi. Perustoimeentulotukea voidaan myöntää myös sellaista varallisuutta vastaan, jonka myyminen tapahtuu tulevaisuudessa.

– Silloin Kelan on perittävä hakijalle myönnetty perustoimeentulotuki takaisin omaisuuden myymisestä saadusta rahasta, kertoo juristi Petri Lemettinen Kelasta.

Toimeentulotukea peritään takaisin vain poikkeustilanteissa

Perustoimeentulotuki tai osa siitä voidaan periä asiakkaalta takaisin myös tilanteissa, joissa asiakas on tahallaan laiminlyönyt velvollisuuden pitää huolta omasta elatuksestaan tai sellaisen henkilön elatuksesta, josta asiakas on elatusvelvollinen.

Oikeutta takaisinperintään on haettava hallinto-oikeudelta kolmen vuoden kuluessa tuen myöntämisestä. Ennen sitä Kela kuitenkin kuulee aina asiakasta ja selvittää perinnän edellytyksiä. Kela tekee hakemuksen hallinto-oikeudelle ainoastaan silloin, jos perinnän arvioidaan olevan mahdollista asiakkaalta saadun selvityksen perusteella. Päätöksen tuen takaisinperimisestä tai perimättä jättämisestä tekee aina hallinto-oikeus.

– Takaisinperintä on aina ikävä tilanne. Se on vaikeaa etenkin viimesijaisen tuen kohdalla. Tuen periminen ei saa aiheuttaa asiakkaalle uutta toimeentulotuen tarvetta, Lemettinen painottaa.

Toimeentulotuen ensimmäiset takaisinperinnät tulevat ajankohtaiseksi tänä syksynä. Kela tutkii loka–marraskuun aikana noin 500 päätöstä, joissa on kerrottu, että myönnetty tuki peritään myöhemmin takaisin. Samalla varmistetaan, että toimintatavat toimeentulotuen perintätilanteissa ovat valtakunnallisesti yhtenäiset.

Perustoimeentulotuki siirtyi Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alussa. Takaisinperinnät käydään läpi nyt ensimmäistä kertaa. Jatkossa ne käydään läpi vuosittain.

Lue lisää