Saitko opiskelupaikan? Hae ajoissa opintotukea ja asumistukea

Uusia opintoja aloittavan opiskelijan kannattaa hakea opintotukea ja yleistä asumistukea ajoissa. Opintotuki ja asumistuki haetaan erillisillä hakemuksilla.

Uusi opiskelija voi hakea opintotukea, kun hän on varmistanut opiskelupaikkansa. 15- tai 16-vuotias voi saada opintorahan oppimateriaalilisää, jos hänen vanhempiensa tulot ovat pienet. Opintotuen laskurilla voi arvioida, mitä tukea voi saada ja kuinka paljon.

Jos opiskelupaikka on otettava vastaan, opintotukihakemus kannattaa tehdä heti, kun paikka on vastaanotettu. Opintotukea voi saada aikaisintaan hakemuksen saapumiskuukauden alusta alkaen. Opintotuki kannattaa hakea kerralla koko opiskeluajalle.

Opintotukea voi hakea, vaikka opiskelijalla ei vielä olisi asuntoa opiskelupaikkakunnalla. Kun opiskeluasunto on varmistunut, opiskelijan on tehtävä muuttoilmoitus. Sen voi tehdä esimerkiksi osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Kela tarkistaa opiskelijan asumisen sen jälkeen, kun syksyn ensimmäinen opintoraha on maksettu.

Ammatillisessa oppilaitoksessa, lukiossa tai aikuisten perusopetuksessa opiskeleva voi saada koulumatkatukea. Täytä lomake Koulumatkatukihakemus (KM 1) ja jätä se oppilaitokseesi. Koulumatkatukea ei voi hakea verkossa Kelan asiointipalvelussa.

Tiedätkö jo, miten asut? Hae yleistä asumistukea nyt

Opiskelijan kannattaa hakea yleistä asumistukea heti, kun hänellä on vuokrasopimus ja hän tietää syksyn tulonsa, asumismenonsa ja muut asumisensa olosuhteet. Itsenäisesti vuokra-asuntoon muuttava alle 18-vuotias opiskelija voi hakea asumistukea sen jälkeen, kun hän on saanut myönteisen päätöksen opintotuesta.

Kela voi myöntää asumistukea kuukauden alusta, jos vuokrasopimus on voimassa kuukauden 1. päivästä alkaen ja hakija on muuttanut asuntoon kyseisen kuukauden aikana. Lisäksi hakemuksen tulee olla Kelassa seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Yleinen asumistuki myönnetään yhteisesti koko ruokakunnalle. Yksi asukas hakee tuen koko ruokakunnan puolesta. Samaan ruokakuntaan kuuluvat samassa asunnossa asuvat puolisot tai lähisukulaiset (isovanhemmat, vanhemmat ja lapset) sekä yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet. Asumistuen saamiseen vaikuttavat kaikkien ruokakuntaan kuuluvien tulot. Ruokakunnan tuloina huomioidaan ansiotulot, pääomatulot ja useat etuudet, kuten esimerkiksi opintoraha. Opintolainaa ei kuitenkaan huomioida tulona. Yleisen asumistuen laskurilla voit arvioida, saatko asumistukea ruokakunnan tulojen, asumismenojen ja asumismuodon perusteella. Laskurilla voit arvioida myös mahdollisen asumistuen määrän.

Hakemukseen pitää liittää vuokrasopimus. Vuokrasopimus tarvitaan myös silloin, kun hakija asuu opiskelija-asunnossa. Vuokrasopimusta ei tarvitse toimittaa, jos Kela saa vuokrasopimustiedot vuokranantajalta sähköisesti. Katso vuokranantajat, joilta Kela saa vuokrasopimustiedot sähköisesti.

Opintotuen asumislisää voivat saada ulkomailla tai Ahvenanmaalla opiskelevat. Lisäksi sitä maksetaan Suomessa kansan- tai urheiluopiston maksullisessa koulutuksessa opiskeleville, jotka asuvat oppilaitoksen asuntolassa. Opintotuen asumislisää haetaan yhdessä opintotuen kanssa.

Hakemukset kannattaa tehdä verkossa

Kelan laskureilla opiskelija voi arvioida, mitä tukea hän voi saada ja kuinka paljon.

Sekä opinto- että asumistukihakemuksen voi tehdä Kelan asiointipalvelussa. Myös liitteet voi lähettää verkossa. Opintotukihakemuksen perusteella Kela tutkii, mitä opintoetuuksia opiskelija voi saada.  

Yleistä asumistukea ja opintotukea saavan opiskelijan täytyy seurata sekä opintotuen vuositulorajan täyttymistä että asumistukeen vaikuttavaa kuukausituloa. Yleinen asumistuki pitää tarkistaa, jos ruokakuntasi tulot nousevat vähintään 400 e/kk tai pienenevät vähintään 200 e/kk edellisen asumistukipäätöksen tuloihin verrattuna. Tulojen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi. Ennen tarkistushakemuksen tekemistä voit tarvittaessa varmistaa sen tarpeellisuuden soittamalla Kelan palvelunumeroon 020 692 201.

Tarvitsetko vamman takia tulkkausta opintoihin?

Hae oikeutta opiskelutulkkaukseen heti, kun saat päätöksen opiskelupaikasta. Muistathan myös tilata opiskelutulkin ajoissa!

Lisätietoja asiakkaille