Brexit-erosopimus takaa oikeuden sosiaaliturvaan

Iso-Britannia ja EU ovat hyväksyneet erosopimuksen, johon sisältyy siirtymäaika 31.12.2020 saakka. Vaikka Iso-Britannia ei ole enää EU-maa 1.2.2020 alkaen, erosopimus takaa sen, että sosiaaliturvaoikeudet säilyvät ennallaan siirtymäaikana.

Ison-Britannian ero EU:sta ei aiheuta muutoksia Kelan maksamiin etuuksiin tai Isosta-Britanniasta maksettaviin etuuksiin siirtymäaikana. Erosopimus turvaa niiden henkilöiden oikeudet, jotka ovat liikkuneet maiden välillä ennen siirtymäajan päättymistä tai ovat tällaisten henkilöiden perheenjäseniä. EU:n ja Ison-Britannian väliset sosiaaliturvaoikeudet ja -velvollisuudet määräytyvät samoin kuin Ison-Britannian EU-jäsenyyden aikana. Siirtymäaika jatkuu vuoden 2020 loppuun.

Brexit voi vaikuttaa siirtymäajan jälkeen – seuraa Kelan brexit-sivua

Ison-Britannian ja EU:n välisellä erosopimuksella turvataan Ison-Britannian EU-jäsenyyden aikana tai siirtymäajalla syntyneitä sosiaaliturvaoikeuksia myös siirtymäajan jälkeen. Jos oleskelu Suomessa tai Isossa-Britanniassa jatkuu keskeytyksettä siirtymäajan jälkeen, oikeus sosiaaliturvaan yleensä säilyy.

Isossa-Britanniassa kertynyt vakuutusaika voidaan edelleen huomioida ratkaistaessa oikeutta Kelan etuuteen, kuten eläkkeeseen tai vanhempainpäivärahaan. Vastavuoroisesti Iso-Britannia huomioi EU-jäsenmaissa täyttyneet kaudet, kun se päättää etuuksista. Vakuutuskausien perusteella myönnetyt etuudet antavat oikeuden sairaanhoito- ja perhe-etuuksiin, jotka etuutta maksava maa kustantaa.

Kela on koonnut asiakkailleen tietoa, miten brexit vaikuttaa etuuksiin. Kooste on Tietoa brexitistä -sivulla. Kela täydentää sivulle tietoja myös siirtymäajan jälkeisistä vaikutuksista, kun lisätietoa on saatavilla.

Kelan etuuksien yhtenä edellytyksenä on yleensä laillinen oleskelu Suomessa. Ison-Britannian kansalaisten on rekisteröitävä oleskeluoikeutensa Maahanmuuttoviraston ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja asiakkaille