Ruotsi jatkaa takuueläkkeensä maksamista Suomeen

Ruotsin takuueläke (garantipension) on vähimmäiseläke, jota ei tarvitse maksaa ulkomaille. Sitä kuitenkin maksetaan Suomeen ainakin vuoden 2019 loppuun asti.  

EU-tuomioistuin katsoi joulukuussa 2017 Ruotsin takuueläkkeen vähimmäiseläkkeeksi, jota ei tarvitse maksaa ulkomaille. Ruotsissa tulee kuitenkin 1.12.2018 voimaan tilapäinen laki, jonka perusteella takuueläkettä maksetaan EU- ja Eta-maihin sekä Sveitsiin vuoden 2019 loppuun asti. Euroopassa asuu noin 43 000 ruotsalaisen takuueläkkeen saajaan. Heistä noin 17 000 asuu Suomessa.

Tuomiolla ei siis toistaiseksi ole vaikutuksia Suomessa asuviin henkilöihin, jotka saavat Ruotsista takuueläkettä. Kela jatkaa kansaneläkkeen ja takuueläkkeen maksamista toistaiseksi normaalisti.

Ruotsin takuueläke vaatii jatkoselvittelyä

EU-tuomioistuimen päätöksen vuoksi Ruotsissa on päätetty selvittää, millainen takuueläkkeen tulisi jatkossa olla. Selvityksen on tarkoitus valmistua viimeistään vuoden 2019 lopussa. Vasta sitten selviää, miten Ruotsin takuueläkettä tulevaisuudessa maksetaan ulkomaille.  

Tuomioistuimen päätöksellä voi siis olla vaikutusta myös Suomessa asuvien, Ruotsista takuueläkettä saavien eläkkeisiin vuoden 2020 alusta.

Asiasta tiedotetaan lisää sitä mukaa kuin asiat etenevät.