Aktiivimalli vähentää etuutta useimmin miehillä ja iäkkäillä työttömillä


Kelan maksamaa työttömyysetuutta alennetaan aktiivimallin takia useammin miehillä kuin naisilla ja iäkkäillä useammin kuin nuorilla.


Katso kuva täysikokoisena.

Kela maksoi alennettua työttömyysetuutta huhtikuussa 68 332 henkilölle. Heistä 60 % oli miehiä. Miesten osuus kaikista etuuden saajista oli 53 %.

Alennettua etuutta saaneista 37 % oli 50 vuotta täyttäneitä. Kaikista Kelan työttömyysetuuksien saajista yli 50-vuotiaita on 27 %.

  • Kelan tilastotietokannassa Kelastossa on julkaistu huhtikuun tilastot työttömyysetuuksista. Nyt tiedot saa myös etuuden alentamisesta. Kelastosta näkee myös tietoja alueiden, iän ja sukupuolen mukaan eriteltynä: siirry tästä raporttiin.
  • Monille ensimmäinen alennetun etuuden maksu maksetaan toukokuussa, joten huhtikuun tilasto ei ole vielä kattava. Toukokuun tilasto julkaistaan Kelastossa 21.6.

Aktiivisuusehto täyttyy, jos työtön on 65 maksupäiväjakson aikana 18 tuntia palkkatyössä, ansaitsee yrittäjätuloa 241 euroa tai on 5 päivää TE-palveluiden järjestämässä työllistymistä edistävässä palvelussa.

Tammi-maaliskuussa 2018 arviolta

  • 176 846 henkilöä sai Kelasta työttömyysturvaa koko tarkastelujakson ajan
  • 4 894 henkilöltä ei edellytetty aktiivimallin mukaista aktiivisuutta
  • 171 952 henkilön osalta tarkistetaan, täyttyikö aktiivisuusehto.

Heistä

  • 89 991 henkilöä (52,3 %) täyttää aktiivisuusehdon:
    • 26 432:llä oli työ- tai yritystoiminnan tuloja
    • 67 641 oli työllistymistä edistävässä palvelussa.


Katso kuva täysikokoisena.

Tietojen kertyminen työttömyysetuudesta ja aktiivimallista Kelassa

Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu
Aktiivimallin 1. tarkastelujakso päättyy 30.3. Valtaosa 1. tarkastelujakson etuuspäätöksistä annetaan huhtikuun aikana (työttömyysetuus maksetaan takautuvasti yleensä 4 viikon jaksoissa). Toukokuu on ensimmäinen kuukausi, jolta saadaan kattavat tiedot 2. tarkastelujakson maksuista (huhti–kesäkuu). Toukokuun maksujen tilastot valmistuvat. Kesäkuussa tiedetään, kuinka suuri osa työttömyysetuuksista maksettiin alennettuna, soviteltuna ja täytenä. Kesäkuussa selviää myös, mitä tiedämme näistä ryhmistä. Lopullinen tilasto 1. tarkastelujaksosta valmistuu. Tiedot perustuvat huhti–kesäkuussa tehtyihin päätöksiin.