Asumisperusteiseen sosiaaliturvalainsäädäntöön esitetään muutoksia

Hallitus on esittänyt asumiseen perustuvaan sosiaaliturvalainsäädäntöön muutoksia, jotka koskevat muun muassa Suomeen työhön tulevan ja Suomesta ulkomaille lähtevän oikeuksia sosiaaliturvaetuuksiin.

Hallitus esittää niin sanotun 4 kuukauden säännön poistamista Suomeen ulkomailta tulevilta työntekijöiltä. Suomeen tulevalla työntekijällä olisi työsuhteen kestosta riippumatta oikeus etuuksiin työn keston ajan, jos vähimmäisansio vastaisi työttömyysturvan peruspäivärahan tasoa eli olisi vähintään 696,60 e/kk (vuonna 2018). Kela saisi tiedot ansioista tulorekisteristä, jonne työnantaja ilmoittaa palkat kuukausittain.

Tilapäisen ulkomailla oleskelun aikarajaa muutettaisiin yhdestä vuodesta 6 kuukauteen. Ulkomailla tilapäisesti oleskelevalla henkilöllä olisi yleensä oikeus etuuksiin, jos ulkomailla oleskelun suunniteltu kesto olisi enintään 6 kuukautta.

Lähetetyillä työntekijöillä, tutkijoilla, kehitysyhteistyössä olevilla ja eräillä muilla henkilöryhmillä olisi ulkomailla oikeus etuuksiin enintään 5 vuoden ajan ja opiskelijoilla päätoimisten opiskelujen ajan.  

Lakiuudistusten on tarkoitus tulla voimaan 1.4.2019.

Ulkomaille muutosta kannattaa ilmoittaa

Vaikka henkilölle ei olisi tarvetta antaa etuuspäätöstä, Kela tiedottaisi ulkomaille muuton vaikutuksesta sosiaaliturvaan, kun se on saanut tiedon muutosta henkilöltä itseltään tai esimerkiksi muuttoilmoituksen perusteella. Sähköisessä asiointipalvelussa jokainen voisi tarkistaa Suomessa tai ulkomailla asumista koskevat tietonsa, joiden perusteella Kela tarvittaessa ratkaisee oikeuden asumisperusteisiin etuuksiin.  

Muutoksella tehostettaisiin Kelan toimintaa ja parannettaisiin etenkin ulkomaille lähtevien ja sieltä palaavien mahdollisuutta saada ajantasaista tietoa omasta tilanteestaan.

Ulkomailta palaava pääsee takaisin sosiaaliturvaan, kun hän muuttaa takaisin Suomeen asumaan ja ilmoittaa paluustaan Kelaan. Myös muutosta ulkomaille kannattaa ilmoittaa Kelaan hyvissä ajoin.

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote: Uudistuksia asumisperusteiseen etuuslainsäädäntöön