Asumistukeen tulee 300 euron ansiotulovähennys


Syyskuun alussa yleisessä asumistuessa otetaan käyttöön 300 euron suuruinen ansiotulovähennys.

Ansiotulovähennys tarkoittaa sitä, että asumistuen määrää laskettaessa asiakkaan yhteenlasketuista ansiotuloista suojataan 300 euroa kuukaudessa. Tätä summaa ei huomioida, kun Kelassa lasketaan asumistukeen vaikuttavia tuloja.

Ansiotulovähennys tehdään jokaiselle ruokakuntaan kuuluvalle erikseen, eli se on henkilökohtainen. Ansiotulovähennys voidaan tehdä palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta.

Vähennys liittyy yleisestä asumistuesta annettuun uuteen lakiin, joka tuli muilta osin voimaan tammikuun alussa.

Ansiotulovähennys on samankaltainen kuin työttömyysturvan suojaosa, jossa työtön voi tienata 300 euroa, ilman että työttömyysetuus pienenee.

– Suojaamalla osa ansiotuloista pyritään madaltamaan työn vastaanottamisen kynnystä, kertoo etuuspäällikkö Heli Kauhanen Kelasta.

Kolmen kuukauden takautuva hakuaika


Ansiotulovähennys tulee voimaan 1.9.2015, josta alkaen vähennyksen voi aikaisintaan saada.  Asiakkaan kannattaa kuitenkin tarkistaa, onko ansiotulovähennys jo huomioitu viimeksi annetussa asumistukipäätöksessä. Tällöin tarkistushakemusta ei tarvitse tehdä.

– Ansiotulovähennyksen vuoksi tehtävissä tarkistuksissa on kolmen kuukauden hakuaika loppuvuoden ajan. Hakemuksen jättämisellä ei siis ole kiirettä, Heli Kauhanen painottaa.

Asumistuen laskurilla www.kela.fi/laskurit voi arvioida asumistuen määrän. Jos asiakas on aikaisemmin saanut yleisestä asumistuesta hylkäävän päätöksen esimerkiksi palkkatulojen vuoksi, nyt kannattaa arvioida uudelleen mahdollisuus asumistukeen.

Lisätietoja
Kelan verkkosivuilla on hyödyllistä lisätietoa uudistuksesta, esimerkkejä ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin.

Asumisen tukien palvelunumero 020 692 201 ma–pe klo 8–18.