Asumistukimenojen kasvu taittui vuonna 2017


Kela maksoi asumistukia vuonna 2017 yhteensä 2 003 milj. euroa, joka on 4 % edellisvuotta enemmän. Asumistukimenojen kasvu oli aikaisempia vuosia maltillisempaa. Esimerkiksi vuosina 2015 ja 2016 menot kasvoivat vuosittain yli 10 %.  

Katso kuva täysikokoisena.

Yleisen asumistuen menot olivat 1 261 milj. euroa vuonna 2017. Kasvua edelliseen vuoteen oli 17 %.

– Suurta kasvua selittää se, että valtaosa opiskelijoista siirtyi yleisen asumistuen piiriin elokuussa 2017, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Opintotuen asumislisän menot olivat viime vuonna 146 milj. euroa, joka on 45 % vähemmän kuin vuonna 2016. Eläkkeensaajan asumistukea maksettiin 581 milj. euroa; kasvua edelliseen vuoteen oli 4 %.

Työllisyyden paraneminen vähentää asumistuen tarvetta
 

Asumistukimenojen kasvu viime vuosina on syntynyt pääosin yleisen asumistuen menojen kasvusta. Vuonna 2017 kasvu syntyi enimmäkseen opiskelijoille ja eläkeläisille maksetuista asumistuista.

Yleisen asumistuen menot muille kuin opiskelijaruokakunnille olivat viime vuonna 998 milj. euroa, joka on 14 milj. euroa enemmän kuin edellisvuonna. Vuosina 2015 ja 2016 vastaavat asumistukimenot kasvoivat vuosittain yli 150 milj. euroa.

– Suomen talouden kääntyminen kasvuun näkyy vähitellen myös työttömyydessä. Kun työttömyys laskee, vähenee myös asumistuen tarve, sanoo Kelan johtava tutkija Signe Jauhiainen.

– Aiemmin myös vuoden 2015 lakimuutokset kasvattivat yleisen asumistuen menoja. Vastaavaa poikkeuksellista menojen kasvua ei ole näköpiirissä, jos tukijärjestelmä pysyy nykyisellään ja työttömyyden väheneminen jatkuu.

Opiskelijoille maksettujen asumistukien menot olivat 409 milj. euroa, ja ne olivat 47 milj. euroa edellisvuotta suuremmat. Näihin menoihin on laskettu opintotuen asumislisä ja opiskelijaruokakunnille maksettu yleinen asumistuki. Eläkkeensaajan asumistuen menot kasvoivat 22 milj. euroa vuodesta 2016.

Asumistukien saajat monissa eri elämäntilanteissa


Kelan maksamien asumistukien piirissä oli vuoden 2017 lopussa lähes 863 000 henkilöä, mikä on 16 % väestöstä.

Täysi-ikäisiä asumistuen saajia oli 672 000 henkilöä, joista eläkeläisiä oli lähes joka kolmas ja opiskelijoita joka neljäs. Työssä käyviä asumistuen saajia, jotka eivät olleet opiskelijoita, oli 13 %. Muiden asumistuen saajien osuus oli 30 %.

– Yksin asuvilla opiskelijoilla asumistuki kattoi vuoden 2017 lopussa vuokramenoista keskimäärin 62 %. Eläkeläisillä vastaava osuus oli 50 % ja muilla yksin asuvilla asumistuen saajilla 52 %, Heidi Kemppinen kertoo.

Kelan asumistukien vuoden 2017 tilastokatsauksessa on vertailtu yksin vuokralla asuvia asumistuen saajia opiskelijoiden, eläkeläisten ja muiden tuen saajien ryhmissä. Eri saajaryhmissä asumismenot jakautuvat suurelta osin samalla tavalla, mutta ryhmien välillä on eroja asumistuessa huomioitujen tulojen määrässä ja sitä kautta myös maksetun asumistuen suuruudessa.

Lue lisää
 

Asumistukien tilastokatsaus: