Asumistukimenot uuteen ennätykseen vuonna 2018

Asumistukien saajien määrä kääntyi kuitenkin laskuun syksyllä 2018.

 

 

Kela maksoi asumistukia vuonna 2018 yhteensä 2 112 milj. euroa, mikä on 5 % edellisvuotta enemmän. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 milj. euroa, ja kasvua edellisvuoteen oli 18 %. Eläkkeensaajan asumistuen menot kasvoivat 3 % ja ne olivat 600 milj. euroa.

– Yleisen asumistuen menojen suurta kasvua selittää opiskelijoiden siirtyminen yleisen asumistuen piiriin syksyllä 2017. Vuosi 2018 oli ensimmäinen täysi vuosi, jolloin yleistä asumistukea maksettiin myös lapsettomille opiskelijoille, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilasto- ja tietovarastoryhmästä.

Opiskelijoille maksettiin yleistä asumistukea ja opintotuen asumislisää yhteensä 550 milj. euroa vuonna 2018, mikä on 33 % enemmän kuin vuotta aiemmin.

Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä laski ensimmäistä kertaa 10 vuoteen

Vuoden lopussa asumistukien piirissä oli kaikkiaan 849 648 henkilöä, mikä on 15 % väestöstä. Määrä on 2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin.

– Yleistä asumistukea saavien ruokakuntien määrä väheni vuonna 2018 ensimmäisen kerran vuonna 2009 alkaneen kasvun jälkeen. Joulukuussa 2018 tukea sai 376 500 ruokakuntaa, mikä on prosentin vähemmän kuin vuoden 2017 lopussa, Kemppinen kertoo.

Vuoden 2017 lopun saajien määrässä opiskelijaruokakunnat olivat jo mukana.

Eläkkeensaajan asumistuen saajien määrä on kasvanut vuodesta 2008 lähtien 1–3 prosentin kasvuvauhtia. Vuoden 2018 lopussa eläkkeensaajan asumistukea sai 209 617 henkilöä, mikä on 1 % enemmän kuin edellisvuonna.

Joka kolmannella yleistä asumistukea saavalla ruokakunnalla palkkatuloja

Palkkatuloja saavien yleisen asumistuen saajaruokakuntien määrä on kasvanut viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista 23 %:lla oli huomioitu palkkatuloja tukea myönnettäessä. Vuoden 2018 lopussa vastaava osuus oli noussut 35 %:iin.

Joulukuussa 2018 yleistä asumistukea saaneiden ruokakuntien huomioidut palkkatulot olivat keskimäärin 1 087 euroa kuukaudessa. Lapsiperheillä palkkatulot olivat keskimäärin suuremmat kuin muilla ruokakunnilla, 1 723 euroa kuukaudessa. Yhden hengen opiskelijaruokakunnilla huomioidut palkkatulot olivat keskimäärin 585 euroa kuukaudessa, kun taas muilla yhden hengen ruokakunnilla ne olivat keskimäärin 993 euroa kuukaudessa.

Lue lisää