Etäkuntoutus vakiintuu osaksi Kelan kuntoutuspalveluja

Kevään aikana etäkuntoutus otetaan käyttöön osassa kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja kasvokkaisen kuntoutuksen rinnalle. Etäkuntoutus toteutetaan reaaliaikaisina kuvapuheluina sekä ajasta riippumattomana verkkokuntoutuksena.

Asiakkaat ja kuntoutuksen palveluntuottajat ovat toivoneet kuntoutusta, jota voidaan toteuttaa etänä. Nyt se on mahdollista osassa kuntoutuskursseja perinteisen, kasvokkain tapahtuvan kuntoutuksen rinnalla.

Etäkuntoutus tulee osaksi seuraavia kuntoutuspalveluja kevään aikana:

  • tyypin 1 diabetesta sairastavan nuoren sopeutumisvalmennus
  • tyypin 1 diabetesta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennus
  • metabolista oireyhtymää ja tyypin 2 diabetesta sairastavan sopeutumisvalmennus
  • nuoren Itu-mielenterveyskurssi
  • omaishoitajan kuntoutuskurssi
  • hengityssairautta sairastavan aikuisen sopeutumisvalmennuskurssi.

Etäkuntoutus täydentää perinteistä kuntoutusta

Etäkuntoutuksella halutaan täydentää perinteisiä kuntoutuspalveluja. Etäkuntoutusta sisältävät kuntoutuskurssit toteutetaan osittain palveluntuottajan toimipisteessä ja osittain etäkuntoutuksena. Toimipisteessä järjestettävä kuntoutus kestää kurssista riippuen 3–5 vuorokautta. Asiakas voi tällöin yöpyä palveluntuottajan toimipisteessä tai käydä siellä päivittäin kotoa käsin. Etäkuntoutus toteutuu tavallisesti 2–3 kuukauden aikana asiakkaalle sopivana ajankohtana.

Etäkuntoutus voi sisältää

  • kuvapuheluita, joissa kuntoutuksen asiantuntija ja asiakas näkevät toisensa.
  • verkossa tehtäviä harjoituksia asiakkaalle sopivana ajankohtana
  • etäkuntoutuspäiviä, jotka sisältävät kuvapuheluita ja verkkokuntoutusta.

Etäkuntoutuspäivän ajalta asiakas voi hakea Kelasta kuntoutusrahaa. Etäkuntoutukseen osallistuminen ei vaadi erillistä tekniikkaa. Tavallinen tietokone, tabletti tai älypuhelin riittää. Palveluntuottaja lainaa tarvittaessa asiakkaalle etäkuntoutuksessa käytettävän laitteen ja opastaa sen käytössä.

Etäkuntoutus on vähintään yhtä hyödyllistä kuin kasvokkainen kuntoutus

Kela kokeili erilaisia etäkuntoutusmalleja Etäkuntoutus-hankkeessa vuosina 2016–2019. Etäkuntoutuskokeiluista saadut tulokset ovat hyviä.Kokeiluissa kuntoutukselle asetetut tavoitteet toteutuivat pääosin ja etäkuntoutus osoittautui asiakkaalle vähintään yhtä hyödylliseksi kuin kasvokkain toteutettu kuntoutus. Joillekin asiakkaille etäkuntoutus vaikutti sopivan jopa perinteistä kuntoutusta paremmin.

Etäkuntoutus tukee hyvin asiakkaiden arkea. Lisäksi kokeiluihin osallistuneet asiakkaat ja kuntoutuksen ammattilaiset kokivat vuorovaikutuksen etänä luontevaksi. Myös vertaistukeen koettiin olevan hyvät mahdollisuudet etänäkin.

Lue lisää