Hae tammikuun toimeentulotuki ajoissa


Joulun pyhät vaikuttavat tammikuun tukihakemusten käsittelyyn. Toimeentulotuen hakemus kannattaa toimittaa hyvissä ajoin Kelaan, jotta tuki ehtii maksuun tammikuun alussa.

Joulun pyhien vuoksi joulukuussa on tavallista vähemmän arkipäiviä. Tämä kannattaa huomioida tammikuun toimeentulotukea hakiessa. Tammikuussa tuen säännöllinen maksupäivä on 2.1.2018. Tuki ehtii tuolloin tilille, jos hakemus on toimitettu tarvittavine liitteineen Kelaan 17.12.2017 mennessä.

Kela antaa päätöksen toimeentulotuesta 7 arkipäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Tämä edellyttää, että Kela on saanut myös kaikki tarvittavat liitteet. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, asiakasta pyydetään toimittamaan ne. Tällöin hakemus ratkaistaan 7 arkipäivän kuluessa puuttuvien liitteiden saapumisesta.

Kiireelliset tilanteet käsitellään erikseen


Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti, hänen pitää ottaa yhteyttä Kelan toimistoon tai palvelunumeroon 020 692 207. Kiireellinen tilanne voi olla esimerkiksi elämänkriisi tai häätöuhka.

Jos asiakas tarvitsee toimeentulotukea kiireellisesti Kelan aukioloaikojen ulkopuolella, kunta voi harkintansa mukaan myöntää ehkäisevää toimeentulotukea.

Jos toimeentulotuen tarve ilmenee joulun pyhien aikaan, asiakkaan kannattaa olla yhteydessä asuinkuntansa sosiaalipäivystykseen.

Hakemusten käsittely pysynyt ripeänä


Viikolla 48 Kela vastaanotti 28 249 toimeentulotukihakemusta. Keskimääräinen käsittelyaika oli 5,7 arkipäivää, kun hakemukseen ei tarvinnut pyytää lisäselvityksiä.

Oman hakemuksen käsittelytiedot voi tarkistaa Kelan verkkoasiointipalvelussa. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella osoitteessa www.kela.fi/asiointi.

Lisätietoja asiakkaalle: