Hallitus ehdottaa uutta etuutta poikkeustilan takia

Hallitus on ehdottanut uutta etuutta. Sitä maksettaisiin vanhemmille, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat siksi joutuneet ottamaan palkatonta vapaata. Tukea maksettaisiin myös henkilöille, jotka ovat palanneet ulkomailta Suomeen ja joutuneet karanteeninomaisiin oloihin. Uuden lain yksityiskohdat eivät vielä ole selvillä.

Uutta lakia valmistellaan sosiaali- ja terveysministeriössä, ja siihen voi tulla vielä muutoksia. Uusi tuki olisi tulossa Kelan maksettavaksi. Kela seuraa asian valmistelua ja selvittää, miten uudistukset viedään käytäntöön. Kela ohjeistaa ja tiedottaa uudistuksista, jos laki hyväksytään eduskunnassa.

Uusi tuki olisi saman suuruinen kuin vähimmäismääräinen vanhempainpäiväraha eli 28,94 euroa arkipäivältä (723,50 euroa kuukaudessa). Tukea on tarkoitus maksaa 16.3. lähtien rajoitustoimien ajan.

Uutta etuutta ei voi vielä hakea

Hallituksen esitystä ei ole vielä annettu eduskunnalle eikä lakiehdotusta ole hyväksytty. Tämän takia uutta tukea ei voi vielä hakea. Kela laatii parhaillaan hakemuslomaketta. Asiakkaan ei siis kannata eikä pidä lähettää vapaamuotoista hakemusta Kelaan. Kun Kela voi alkaa käsitellä hakemuksia, asiakkaan kannattaa hakea tukea tuen omalla hakemuslomakkeella, jotta hakemuksen käsittely on mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa.

Tukea voi alkaa hakea, kun Kela on tehnyt riittävät toimenpiteet ja eduskunta on hyväksynyt lakiehdotuksen. Tämän jälkeen Kela tiedottaa asiasta ja julkaisee hakemuslomakkeen kela.fi-sivuilla. Lakiehdotuksen mukaan tukea voi hakea takautuvasti 3 kalenterikuukauden ajalta aikaisintaan 16.3.2020 alkaen.

Tällä hetkellä Kelan puhelinpalvelu ei vielä pysty vastaamaan uutta tukea koskeviin kysymyksiin.

Jos asiakas on aiemmin hakenut tartuntatautipäivärahaa ja saanut siitä hylkäävän päätöksen, hän voi selvittää oikeutensa uuteen tukeen Kelasta sen jälkeen, kun lakiehdotus uudesta tuesta on hyväksytty eduskunnassa.

Hallituksen ehdottama uusi tuki

  • Uutta tukea voisivat saada
    • varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
    • peruskoulun 1.‒3. luokalla olevien lasten vanhemmat, jotka hoitavat lastaan kotona koronatilanteen takia ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään
    • henkilöt, jotka ovat palanneet ulkomailta Suomeen ja joutuneet karanteeninomaisiin oloihin ja ovat joutuneet ottamaan palkatonta vapaata työstään.
  • Laki, jonka perusteella tukea voidaan maksaa, olisi määräaikainen.

 

Lisätietoja asiakkaille:

STM:n tiedote