Hallitus esittää tilapäistä epidemiakorvausta toimeentulotukiasiakkaille

Hallituksen esittämä väliaikainen epidemiakorvaus olisi 75 e/kk, ja sitä maksettaisiin syys–joulukuussa niille asiakkaille, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea koronakevään aikana. Asiakkaiden ei tarvitse hakea epidemiakorvausta erikseen, eli muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Hallitus on antanut eduskunnalle lakiesityksen väliaikaisesta epidemiakorvauksesta. Laki tulisi takautuvasti voimaan 1.8.2020.

Epidemiakorvauksella on tarkoitus tukea taloudellisesti heikoimmassa asemassa olevia henkilöitä ja perheitä tilanteessa, jossa koronaepidemiaan liittyneet rajoitustoimet ovat aiheuttaneet ylimääräisiä kustannuksia.

Esimerkiksi päivähoitoa ja koulutusta koskevat rajoitukset aiheuttivat lapsiperheille lisäkustannuksia, kun lapset ruokailivat kotona hoitopaikan tai koulun sijasta. Lisäkustannuksia aiheutui myös muista rajoitustoimista, kuten julkisen liikenteen vähentämisestä.

Epidemiakorvaus ei vaikuta muiden etuuksien määrään

Hallituksen esityksen mukaan epidemiakorvauksen määrä on 75 e/kk henkilöä kohden. Etuus on veroton. Se ei vaikuta toimeentulotukeen eikä muihinkaan tukiin.

Epidemiakorvaukseen ovat oikeutettuja ne henkilöt, jotka ovat saaneet perustoimeentulotukea joko osan aikaa tai koko ajan rajoitustoimien aikana 1.3.–31.7.2020. Lisäksi epidemiakorvauksen saamisen edellytyksenä on maksuajankohtaa edeltävänä kuukautena saatu perustoimeentulotuki. Tämä tarkoittaa, että epidemiakorvauksen saa syyskuussa, jos asiakas on saanut perustoimeentulotukea elokuussa. Lokakuussa epidemiakorvaus maksetaan niille, jotka saavat perustoimeentulotukea syyskuussa ja niin edelleen.

Muutos ei vaadi asiakkaalta toimenpiteitä

Lakiesitystä on käsitelty 16.9. eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Valiokunnan mietinnön mukaan korvauksen maksupäivät olisivat:

  • syyskuun korvaus 16.10.
  • lokakuun korvaus 16.10.
  • marraskuun korvaus 16.11.
  • joulukuun korvaus 16.12.

Muutos ei vaadi asiakkailta toimenpiteitä, eikä epidemiakorvausta tarvitse hakea erikseen. Kela myöntää korvauksen automaattisesti niille asiakkaille, jotka ovat siihen oikeutettuja.

Kela tiedottaa aiheesta tarkemmin, kun lain käsittely etenee eduskunnassa.

Tiedotetta päivitetty 17.9.2020: Täydennetty tieto maksupäivistä perustuen sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintöön.

Lisätietoja