Hallitus esittää työttömyysturvaan aktiivimallia


Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää jatkossa riittävän määrän työskentelyä, yritystoimintaa tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen.

Jos hallituksen lakiehdotus niin sanotusta aktiivimallista tulee voimaan vuoden 2018 alusta, se muuttaa työttömyysturvan saamisen perusteita 1.1.2018 lukien.

Täyden työttömyysetuuden saaminen edellyttää, että 65 maksupäivän ajanjaksoon sisältyy vähintään 18 tuntia työskentelyä tai osallistumista työllistymistä edistävään toimenpiteeseen. Muutoin työttömyysetuutta leikataan 4,65 %/pv seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Käytännössä leikkaus tarkoittaa noin yhden työttömyyspäivän korvausta, joka on 32,40 e/pv.

Työttömyysetuuden määrä palautuu normaaliksi, kun aktiivimallin ehdot 65 maksupäivän ajalta täyttyvät.

Niin sanotut aktiivipäivät saa suoritettua palkkatyössä, yritystoiminnassa tai osallistumalla työllistymistä edistäviin palveluihin. Näitä ovat muun muassa työvoimakoulutus, omaehtoinen opiskelu ja työkokeilu.

Työkyvyttömyyden tai vamman perusteella etuutta saavat työttömät tai omais- ja perhehoitajat eivät ole mallin piirissä. Myöskään työkyvyttömyyseläkehakemuksen ollessa vireillä tai lyhytkestoisen lomautuksen aikana aktiivisuutta ei edellytetä eikä työttömyysetuutta alenneta.

Lisätietoja:
Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote aiheesta