Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia korotetaan vuoden 2014 alussa

Useimpiin Kelan maksamiin etuuksiin tehdään 0,6 %:n korotus tammikuussa 2014. Lastenhoidon tuet nousevat kuitenkin 1,3 %.

Tiedote päivitetty 23.10.2013

Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusindeksiä, jonka Tilastokeskus laskee keskeisten hyödykkeiden hintatietojen perusteella. Kela vahvistaa kansaneläkeindeksin pisteluvun vuosittain kolmannen vuosineljänneksen keskimääräisen hintatason perusteella. Vuonna 2014 pisteluku on 1630 (vuonna 2013 pisteluku on 1609), ja se kasvaa 1,3 %.

Ensi vuoden indeksikorotus on kuitenkin toteutettu osittain jo tämän vuoden alussa (laki 709/2012).  Tiettyihin etuuksiin tehtiin vuoden 2013 alussa ylimääräinen 0,7 %:n korotus, jonka tavoitteena oli kompensoida arvonlisäverokannan nousua. Tämä aikaistettu 0,7 %:n korotus tehtiin vuonna 2013 seuraaviin etuuksiin: kansaneläke, takuueläke, perhe-eläke, rintamalisä, sotilasavustuksen perusavustus, vammaistuet, työttömyysturvan peruspäiväraha ja työmarkkinatuki sekä sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat. Vuoden 2014 alussa näiden etuuksien määrät nousevat 0,6 %.

Lastenhoidon tukiin ei tehty tämän vuoden alussa ylimääräistä, aikaistettua korotusta, joten ne nousevat vuoden 2014 alussa 1,3 %.

Lapsilisien indeksitarkistus jätetään tekemättä vuosina 2013–2015 (laki 713/2012).

Opintotuki sidotaan kansaneläkeindeksiin vuonna 2014. Ensimmäiset indeksillä korotetut opintotuet maksetaan 1.8.2014 alkaen. Opintotukiin tulee silloin 1,3 %:n indeksikorotus.

Etuusmäärät vuonna 2014

Vuoden 2014 alussa yksin asuvan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee 630,02 eurosta 633,91 euroon kuukaudessa (3,89 e). Avio- tai avoliitossa olevan, pelkästään kansaneläkettä saavan henkilön eläke nousee puolestaan 558,83 eurosta 562,27 euroon kuukaudessa (3,44 e).

Täysi takuueläke nousee 4,56 euroa eli 743,38 euroon kuukaudessa vuonna 2014.

Työttömän täysi peruspäiväraha ja työmarkkinatuki ovat 32,66 euroa päivää kohti vuonna 2014, (nyt 32,46 e).

Lasten kotihoidon tuen hoitoraha korotetaan 336,67 eurosta 341,06 euroon kuukaudessa.

Vähimmäismääräinen sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha ja erityishoitoraha korotetaan 23,92 euroon päivää kohti (nyt 23,77 e).

Indeksikorotus lisää Kelan etuusmenoja noin 35 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Kelan internetsivuilla julkaistuissa taulukoissa on esitetty kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määrät vuonna 2014.

  • Kansaneläke, vammaisetuudet, yleinen perhe-eläke, lapsilisät, lastenhoidon tuet, työttömän perusturva ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahat 1.1.2014 alkaen

Lue myös STM:n verkkouutinen 23.10.2014: Kansaneläkkeisiin täysimääräinen indeksikorotus vuonna 2014