Opintolainaa ottaa aiempaa useampi korkeakouluopiskelija

Korkeakouluopiskelijoiden lainankäyttö on yleistynyt huomattavasti lainan nostamista helpottavan lakimuutoksen jälkeen. Syksystä 2011 alkaen opintolainan valtiontakaus on myönnetty opintorahaa saavalle korkeakouluopiskelijalle ilman erillistä hakemusta.

Opintolainaa nosti lukuvuoden 2012/13 aikana 95 600 opiskelijaa. Heistä kaksi kolmannesta oli saanut tukea korkeakouluopintoihin kotimaassa: 30 400 yliopisto-opintoihin ja 33 300 ammattikorkeakouluopintoihin. Lukuvuoden aikana lainaa nostaneiden opiskelijoiden määrä kasvoi yliopistoissa 14 % ja ammattikorkeakouluissa 17 % lakimuutosta edeltäneestä lukuvuodesta.

Yliopisto-opiskelijat nostivat lainaa keskimäärin 2 500 euroa ja ammattikorkeakouluopiskelijat 2 400 euroa viime lukuvuoden aikana. Lakimuutoksen jälkeen lukuvuosittaisten nostomäärien nimellisarvot ovat hieman kasvaneet, mutta reaaliarvot ovat pysyneet jokseenkin samalla tasolla.

Lukuvuoden 2012/13 lopussa opintolainaa oli jo lähes 300 000 henkilöllä. Heistä runsas neljännes oli lukuvuoden aikana saanut opintotukea kotimaassa suoritettaviin korkeakouluopintoihin. Opintovelallisten korkeakouluopiskelijoiden määrä on kasvanut kymmenyksellä kahden viime lukuvuoden aikana.

Henkilökohtaiset lainamäärät eivät ole viime vuosina juurikaan kasvaneet. Kotimaassa suoritettavaan yliopistotutkintoon viime lukuvuonna opintotukea saaneilla oli heinäkuussa 2013 opintolainaa keskimäärin 7 000 euroa, ammattikorkeakouluopiskelijoilla 5 600 euroa.

Ennen lakimuutosta opintolainan valtiontakaus oli voimassa vain noin puolella opintotukea saaneista korkeakouluopiskelijoista. Lukuvuoden 2012/13 aikana valtiontakaus oli voimassa 98 prosentilla korkeakouluopintoihin opintotukea saaneista. Lakimuutoksen tavoitteena oli lisätä opintolainan käyttöä ja siten parantaa opintotuen riittävyyttä sekä nopeuttaa tutkinnon suorittamista.

Lue lisää tilastokatsauksesta (pdf): Korkeakouluopiskelijoiden lainankäyttö lisääntyi lakimuutoksen jälkeen .

Lisätietoja asiakkaille

Verkossa http://www.kela.fi/opintotuki_opintolaina