Opintolainahyvitys on merkittävä parannus opintotukeen

Opintolainahyvitys on uusi opintoetuus opiskelijalle, joka aloittaa ensimmäiset opintonsa korkeakoulussa syksyllä 2014 tai myöhemmin.

Opintolainahyvitys on Kelan maksama opintolainan ylimääräinen lyhennys. Hyvityksen voi saada, jos opiskelija suorittaa korkeakoulututkinnon määräajassa ja hänellä on opintolainaa yli 2 500 euroa.

Opintolainahyvityksen tarkoitus on lisätä opintolainan käyttöä, vähentää opiskeluaikaista työssäkäyntiä ja tällä tavoin lyhentää opiskeluaikoja. Kannustin on tuntuva, sillä Kelan pankille maksama opintolainan lyhennys eli opintolainahyvitys voi olla jopa kolmasosa opintolainan määrästä.

Opiskelijan on suoritettava korkeakoulututkintonsa määräajassa. Opintolainahyvityksen määräaika on tutkinnon laajuuden mukainen tavoiteaika lisättynä 0,5–1,0 vuodella. Tavallisimmassa 300 opintopisteen yliopistotutkinnossa määräaika on 6 vuotta, ja 210 opintopisteen ammattikorkeakoulututkinnossa se on 4 vuotta.

Määräajan laskeminen alkaa aina ensimmäisestä korkeakouluopiskelupaikan vastaanottamisesta, eli myös poissaololukukaudet ovat opiskeluaikaa. Opintolainahyvityksen voi saada vain ensimmäisestä hyvitykseen oikeuttavasta tutkinnosta.

Opintolainahyvitys on 40 % huomioon otettavan opintolainan 2 500 euroa ylittävästä määrästä. Jos opiskelija suorittaa

  • 300 opintopisteen maisteritutkinnon, huomioon otettavan opintolainan enimmäismäärä on 18 000 euroa ja opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 6 200 euroa.
  • 210 opintopisteen amk-tutkinnon, huomioon otettavan opintolainan enimmäismäärä on 12 800 euroa ja opintolainahyvityksen enimmäismäärä on 4 120 euroa.

"Mieluummin porkkanaa kuin keppiä"

Opintolainahyvitystä ei tarvitse yleensä hakea, vaan Kela myöntää ja maksaa sen hakemuksetta korkeakouluilta saatujen tutkintotietojen ja pankeilta saatavien lainatietojen avulla. Hakemus on kuitenkin tehtävä, jos opiskelija suorittaa alemman korkeakoulututkinnon ja hän haluaa käyttää opintolainahyvityksen jo sen perusteella. Ulkomaisessa korkeakoulussa tutkinnon suorittaneen on puolestaan itse ilmoitettava suorittamansa tutkinto Kelaan.

Kelan pääsuunnittelija Ilpo Lahtisen mukaan opintolainahyvitys on merkittävä parannus korkeakouluopiskelijoiden opintotukeen.

– Koska elämme valtiontaloudessa niukkoja aikoja, pelkäsimme, että opintotukeen tulee uusia leikkauksia. Hienoa, että koulutuksen arvo ymmärretään ja että opintotuessa painopiste on kiristysten sijaan kannustimissa. Mieluummin porkkanaa kuin keppiä, Lahtinen toteaa.

Opintolainahyvitystä markkinoidaan verkossa

Kela markkinoi opintolainahyvitystä korkeakouluopiskelijoille syyskuun puolivälistä alkaen verkko- ja mobiilimainonnalla. Kampanjan avulla halutaan tehdä opintolainahyvitys tunnetuksi korkeakouluopiskelijoille ja kannustaa opiskelijoita ottamaan opintolainaa.

Kampanjan ydinviesti on yksinkertainen: Kela piffaa jopa kolmasosan opintolainastasi. Kolmasosapala on visualisoitu hauskasti ja osuvasti pizzassa, säilyketölkissä, ruisleivässä ja piirakassa.

Opintolainavähennys aikaisemmin aloittaneille

Ennen 1.8.2014 korkeakouluopintonsa aloittaneet voivat saada verotuksessaan opintolainavähennyksen. Verovähennyksen myöntämisehdot ovat samanlaiset kuin opintolainahyvityksen: määräaika on pidempi kuin hyvityksessä ja vähennys on 30 %  opintolainan 2 500 euroa ylittävästä osasta.

Opintolainavähennys tarkoittaa sitä, että kun vähennyksen saanut opiskelija maksaa opintolainaansa takaisin, hän maksaa opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Opintolainahyvitys korvaa vähitellen  opintolainavähennyksen, joka ei lisännyt opintolainan käyttöä toivotulla tavalla.

Lisätietoja asiakkaille:

Verkossa www.kela.fi/opintolainahyvitys Opiskelijan tuet -palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 8–18