Kelan hallitus seuraa tarkasti hankinnoista
tehtäviä selvityksiä

Kelan hallitus on saanut pääjohtajalta selvityksen vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen hankinnoista ja lasten ja nuorten terapiapalvelujen osalta käynnistyvästä uudesta hankinnasta.

Hallituksen puheenjohtaja Terttu Savolainen pitää tärkeinä Kelassa aloitettuja toimenpiteitä, joissa hankintoja tarkastellaan.

Lasten ja nuorten fysioterapian ja toimintaterapian hankinnasta on aloitettu uuden hankinnan valmistelu. Uutta hankintaa varten käynnistetään viikolla 44 markkinavuoropuhelu.

Lisäksi Kelassa on alkanut hankintojen uudistamishanke, jossa tarkastellaan laajemmin Kelan hankintojen toteutumista, kilpailutusmenettelyjen kehittämistarpeita ja lainsäädännön muutostarpeita.

Hankintojen prosessien selvittäminen on keskeistä.

– Kaikkien etu on, että asiakkaat saavat parasta mahdollista kuntoutusta. Hankintojen on vastattava mahdollisimman hyvin asiakkaiden tarpeisiin ja niiden avulla on tuotettava korkealaatuisia ja vaikuttavia palveluita, Savolainen sanoo.

Kelan hallitus saa kuntoutuksen hankinnoista Kelan johdolta tilannekuvan myös seuraavassa kokouksessaan.

Korjattu täydentävä hankinta muotoon uusi hankinta 5.11.2018