Elatustuki ja elatusapu suurenevat elinkustannusindeksin mukaisesti

Elatustuen ja elatusavun määrät suurenevat ensi vuoden alussa 1,5 %. Muutos perustuu elinkustannusindeksin nousuun.  

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2019 noin 1,5 %. Täysimääräinen elatustuki on ensi vuoden alusta jokaisesta lapsesta 158,74 e/kk. Nyt täysi tuki on 156,39 e/kk, joten tukea saa 2,35 e/kk aiempaa enemmän.

Kela muuttaa maksussa olevat elatustuet automaattisesti. Asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään.

Indeksi suurentaa myös elatusapua, jota elatusvelvollinen maksaa lapsestaan. Elatusvelvollisen pitää maksaa 1,5 % enemmän elatusapua tammikuusta alkaen. Jos Kela maksaa lapsesta elatustukea, Kela ilmoittaa uuden elatusavun määrän kirjeellä elatusvelvolliselle.

Myös elatusapuvelan maksuvapautuksen tulorajat muuttuvat. Maksuvapautuksen voi saada, jos elatusvelvollisen tulot ovat enintään 1120 e/kk. Tulorajaa korotetaan 280 e/kk jokaisesta elatusvelvollisen alaikäisestä lapsesta. Tulorajaa eivät kuitenkaan korota ne lapset, joille on myönnetty elatustuki. 

Lisätietoja asiakkaille